Kwart van de bevolking doet beroep op politie

Jaarlijks doet bijna een kwart van de bevolking van 18 jaar of ouder een beroep op de politie. Zij doen dat om uiteenlopende redenen als diefstal, inbraak, geweld, overlast, vandalisme of verkeersproblemen.

In totaal wordt rond vier miljoen keer per jaar een beroep op de politie gedaan.

Beroep op politiehulp

Meeste beroep vanwege algemene hulpverlening

De meeste contacten, ruim 2,5 miljoen per jaar, hebben betrekking op de algemene hulpverleningstaak van de politie. Meer dan een kwart hiervan heeft te maken met zaken van openbare orde en veiligheid zoals vandalisme, geluidsoverlast, burenruzies, dronkenschap en brand.

Ruim een op de vijf houdt verband met algemene dienstverlening. Een op de zeven hulpverleningscontacten gaat over het melden van een diefstal of inbraak en één op de twintig van een geweldsdelict (buiten eigen slachtofferschap). Bij een op de zes vormt een verkeersprobleem de aanleiding.

Beroep op politiehulp naar reden, 2002

Vaak gevraagd om komst politie

Bij ruim de helft van alle algemene hulpverleningscontacten wordt aan de politie gevraagd om te komen. De politie geeft daaraan in de regel ook gehoor. In meer dan de helft van deze gevallen is zij binnen 15 minuten ter plaatse.

In ruim een kwart van de hulpverleningscontacten stelt de politie zich ter plekke op de hoogte van wat er is gebeurd. In één op de vijf gevallen wordt een proces-verbaal opgemaakt, één op de zes keer wordt informatie of advies gegeven; in evenveel gevallen doet de politie niets.

Beroep op politiehulp naar afhandeling door politie, 2002

1,4 miljoen contacten vanwege eigen slachtofferschap

Daarnaast nemen inwoners rond 1,4 miljoen keer per jaar contact op met de politie omdat zij zelf slachtoffer zijn van een delict. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om diefstal.

Melding van eigen slachtofferschap wordt in verreweg de meeste gevallen gevolgd door ondertekening van een document zoals een proces-verbaal. Dit gebeurt meestal nadat het slachtoffer zelf, of iemand namens het slachtoffer, zich persoonlijk op het politiebureau heeft gemeld.

Harry Huys

Bron: StatLine:

  • Beroep op politiehulp
  • Acties in verband met politiehulp