Meer belangstelling voor politiek in 2002

De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen vertoonde de afgelopen decennia eerst een dalende en later een stijgende tendens.

Opkomst Tweede Kamerverkiezingen, 1967-2003

Opkomst Tweede Kamerverkiezingen, 1967-2003

Afschaffing opkomstplicht

In 1970 werd de opkomstplicht afgeschaft. Vanaf 1977 is er sprake van een dalende opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook bij de lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen ging een kleiner deel van het electoraat naar de stembus.

In mei 1998 bereikte de opkomst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer met 73 procent een dieptepunt. De verkiezingen in mei 2002 verbraken met een opkomst van 79 procent deze trend. De verkiezingen in januari 2003, toen 80 procent van de kiesgerechtigden naar het stemlokaal ging, bevestigden deze omslag.

Praten over politiek

De toegenomen politieke belangstelling blijkt ook uit het feit dat meer mensen deelnamen aan gesprekken over politieke onderwerpen. Tot 2001 nam 42 procent actief deel aan gesprekken over politieke onderwerpen. In 2001 groeide dit aandeel tot 46 procent; het steeg verder tot 52 procent in 2002.

Deelname aan gesprekken over politiek, 1997-2002

Deelname aan gesprekken over politiek, 1997-2002

Politieke belangstelling

Terwijl tot 2002 de interesse in de politiek vrijwel onveranderd bleef, is zij vanaf 2002 behoorlijk gegroeid. Van de bevolking van 15 jaar en ouder is 16 procent zeer geïnteresseerd in de politiek, tegenover zo’n 11 procent in de voorgaande jaren. De groep tamelijk geïnteresseerden is gegroeid met 4 procentpunten naar 44 procent.

Politieke interesse, 1997-2002

Politieke interesse, 1997-2002

Vrouwen en jongeren

Zowel het stemgedrag als de belangstelling in de politiek is veranderd in 2002. Deze groeiende politieke interesse is vooral waarneembaar bij vrouwen en jongeren. De traditionele verschillen in politieke belangstelling tussen man en vrouw en tussen jong en oud, zijn hierdoor kleiner geworden.

Miriam van Baal en Hans Schmeets

Bron: StatLine:
Opkomst Tweede Kamerverkiezingen
Politieke belangstelling