Toename werkgelegenheid arbodienstverlening

Het aantal arbeidsplaatsen in de arbodienstverlening is in 2002 verder toegenomen tot 10 duizend. Hiermee is de werkgelegenheid in deze dienstverlening sinds 1994 bijna verdubbeld. Het aantal artsen is voor het eerst afgenomen.

De opbrengsten en kosten van arbodiensten en arbo-adviesbureaus stijgen in 2002 verder.

Aantal arbeidsplaatsen arbodienstverlening

Aantal arbeidsplaatsen arbodienstverlening

Aantal arbeidsplaatsen gestegen

Eind 2002 is het aantal arbeidsplaatsen bij arbodiensten en arbo-adviesbureaus gestegen tot 10 duizend, 4,5 procent meer dan in 2001. In 1994 waren er ruim 5 duizend arbeidsplaatsen in de arbodienstverlening.

Het aantal artsen is in 2002 voor het eerst afgenomen (-160). Overigens wordt in 2002 eenvijfde van de arbeidsplaatsen bij deze diensten en adviesbureau’s bezet door artsen. Zo’n 7,5 procent is arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Ruim 29 procent is administratief medewerker.

Aantal arbeidsplaatsen per functie

Aantal arbeidsplaatsen per functie

Opbrengsten gestegen

De opbrengsten in de arbodienstverlening zijn in 2002 ten opzichte van 2001 met 12 procent gestegen tot 961 miljoen euro. Een jaar eerder was deze groei 9 procent. Over de periode 1994-2002 zijn de opbrengsten ongeveer verdrievoudigd.

De kosten zijn in 2002 gestegen tot 927 miljoen euro. Ten opzichte van 2001 is dit een stijging van bijna 12 procent. In de periode 1994-2002 zijn ook de kosten bijna verdrievoudigd. Het bedrijfsresultaat in 2002 bedraagt 34,6 miljoen euro. Dit is 5,6 miljoen euro meer dan in 2001.

Opbrengsten en kosten arbodienstverlening

Opbrengsten en kosten arbodienstverlening

Rob van Gastel

Bron: StatLine