Afzetprijzen industrie vrijwel onveranderd

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie liggen in oktober 2003 gemiddeld 0,1 procent lager dan in september. De binnenlandse afzet is voor het eerst in vijf maanden in prijs gedaald (-0,4 procent). De geëxporteerde goederen zijn 0,2 procent duurder geworden.

De daling van de afzetprijzen is getemperd door de prijsontwikkeling op de aardoliemarkt. Als de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, resteert voor oktober een daling van de afzetprijzen van 0,5 procent.

Gebruiksgoederen in prijs gestegen

De fabrikanten van industriële producten hebben in oktober gemiddeld 1,4 procent meer betaald voor de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten dan in september. In Nederland aangeschafte verbruiksgoederen stegen met 2,2 procent in prijs. De geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten waren 0,6 procent duurder dan in september. Naast de invloed van duurdere aardolieproducten hebben vooral de prijsstijgingen van elektriciteit en de landbouwproducten bijgedragen aan de prijsontwikkeling.

Prijzen industrie vergeleken met voorgaande maand

Afzetprijzen op lager niveau dan een jaar geleden

Vergeleken met oktober 2002 zijn de afzetprijzen nu 0,9 procent lager. De verbruiksprijzen zijn ten opzichte van oktober 2002 met 1,4 procent gestegen.

Prijzen industrie vergeleken met voorgaand jaar

Corien Ooms