Aantal naturalisaties blijft dalen

In 2002 is aan bijna 42 duizend niet-Nederlanders het Nederlanderschap verleend door naturalisatie. Dit zijn bijna duizend personen minder dan het jaar daarvoor. In 1996 werden nog bijna 80 duizend mensen tot Nederlander genaturaliseerd.

Naturalisaties naar nationaliteit

Naturalisaties naar nationaliteit

Vooral het aantal Turken dat zich tot Nederlander liet naturaliseren, is de laatste jaren sterk teruggelopen. In 1996 verkregen nog bijna 30 duizend Turken de Nederlandse nationaliteit. In 2002 waren dat er nog geen 5 duizend.

Veel Marokkanen

Het aantal genaturaliseerde Marokkanen schommelt de laatste jaren tussen de 11 en 12 duizend. In 2002 werden Marokkanen het vaakst genaturaliseerd tot Nederlands staatsburger: een kwart van alle genaturaliseerde personen in 2002 was Marokkaans.

In 2002 werden onder andere ook 2,4 duizend Irakezen, bijna 2 duizend Surinamers en zo’n duizend (voormalig) Joegoslaven genaturaliseerd. Dit zijn beduidend kleinere aantallen dan in 1999. In dat jaar werden nog 3,8 duizend Irakezen, ruim 3 duizend Surinamers en bijna 8 duizend (voormalig) Joegoslaven genaturaliseerd tot Nederlander.

Eén nationaliteit

In de tweede helft van de jaren tachtig kregen jaarlijks maximaal 15 duizend niet-Nederlanders door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 1990 nam het aantal naturalisaties snel toe.

Verlening Nederlanderschap door naturalisatie

Verlening Nederlanderschap door naturalisatie

Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders bij naturalisatie kiezen voor het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit. Dit leidde tot een sterke stijging van het jaarlijkse aantal naturalisaties, met een piek van bijna 80 duizend in 1996. Sinds 1 oktober 1997 geldt weer het principe dat mensen slechts één nationaliteit mogen hebben. Dat leidde tot een daling van het aantal naturalisaties.

Ron Tas

Bron: StatLine