Opbrengst rijksbelastingen gedaald

In het tweede kwartaal van 2003 heeft het Rijk bijna 26 miljard euro aan belastingen ontvangen. Dit betekent een daling van 1,8 miljard euro (ruim 6 procent) ten opzichte van het tweede kwartaal van 2002.

Deze daling zorgde ervoor dat de belastingopbrengst voor de rijksoverheid in de eerste helft van dit jaar lager is uitgekomen dan in het eerste halfjaar van 2002 (-3 procent).

Opbrengst rijksbelastingen

Opbrengst rijksbelastingen

Daling over de volle breedte

Vrijwel alle rijksbelastingen brachten in het tweede kwartaal van 2003 minder op dan een jaar eerder.

De vennootschapsbelasting daalde het sterkst. De opbrengst van deze belasting op bedrijfswinsten bedroeg 3,2 miljard euro. Dit was 0,8 miljard lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar (-21 procent). De dividendbelasting bracht 1,5 miljard euro op, een daling van 0,1 miljard (-8 procent). De opbrengst loon- en inkomstenbelasting bedroeg 7,4 miljard euro, dit was 0,5 miljard minder (-6 procent).

De diverse accijnzen waren goed voor 2,1 miljard euro aan inkomsten voor de schatkist, een daling van 0,1 miljard (-6 procent).

Opbrengst rijksbelastingen naar soort

Opbrengst rijksbelastingen naar soort

De opbrengst BTW voor het Rijk bedroeg 7,9 miljard euro, 0,1 miljard euro (+2 procent) meer dan in het tweede kwartaal van 2002.

BTW-opbrengst

BTW-opbrengst

Laurens Cazander

Bron: StatLine