Niet eerder zoveel faillissementen

In de eerste negen maanden van 2003 zijn bijna 6 400 faillissementen uitgesproken. Dit is het hoogste aantal faillissementen dat ooit in de eerste drie kwartalen van een jaar is geteld. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Uitgesproken faillissementen per kwartaal, 1980-2003

Uitgesproken faillissementen per kwartaal, 1980-2003

Veel meer faillissementen dan in 2002

In de eerste negen maanden van 2003 zijn bijna 4 800 bedrijven en instellingen en 1 600 particulieren failliet gegaan. Het totale aantal faillissementen in de eerste drie kwartalen van 2003 is 30 procent hoger dan in de overeenkomstige periode van 2002.

De stijgende tendens van het aantal faillissementen zet daarmee onverminderd door. De ontwikkeling die begon in het tweede halfjaar van 1999 hangt samen met de negatieve economische ontwikkelingen in ons land.

Vier van de tien bedrijven bestaan korter dan vijf jaar

Vier van de tien failliete bedrijven en instellingen had een bestaansduur van korter dan vijf jaar. In vergelijking met de gemiddelde bestaansduur over de periode 1995-2000 is dit aandeel met 7 procentpunten afgenomen. Eén op de drie failliete bedrijven heeft een bestaansduur van tien jaar of langer. Dit aandeel is iets toegenomen in vergelijking met het gemiddelde over de periode 1995-2000.

Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen naar bestaansduur

Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen naar bestaansduur

Mismanagement belangrijkste oorzaak

Uit CBS-onderzoek naar de in 2002 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen blijkt dat mismanagement bij eenderde van deze faillissementen de hoofdoorzaak was. Andere veel voorkomende oorzaken zijn economische oorzaken (20 procent) en faillissementen bij holding, moeder-, zuster- of nevenbedrijven (15 procent).

Bill Swaager