Minder allochtone tienermoeders

Voor het eerst sinds jaren is het vruchtbaarheidscijfer onder tieners vorig jaar iets gedaald. In 2002 kregen in totaal 3 516 meisjes jonger dan twintig jaar een kind, tegen 3 569 in 2001.

Aantal levendgeboren kinderen met een tienermoeder, naar herkomstgroepering

Aantal levendgeboren kinderen met een tienermoeder, naar herkomstgroepering

Afname allochtone, toename autochtone tienermoeders

Deze afname is veroorzaakt door een relatief forse daling van het geboortecijfer onder allochtone meisjes. Per duizend niet-westers allochtone meisjes van 15-19 jaar werden in 2002 23 kinderen geboren. Een jaar eerder waren het er nog 26.

Het geboortecijfer onder autochtone meisjes is daarentegen verder toegenomen, al liggen deze cijfers op een veel lager niveau (ruim vier geboorten per duizend 15-19-jarige meisjes). In 2002 kregen 1 579 autochtone meisjes een kind, tegen 1 484 in het voorgaande jaar.

Nog grote verschillen naar herkomst

Alle belangrijke herkomstgroeperingen van niet-westers allochtone meisjes laten een daling van het geboortecijfer zien. Met een enkele uitzondering is deze daling bovendien opgetreden onder zowel de eerste als de tweede generatie allochtonen.

Aan de relatief hoge vruchtbaarheidscijfers van niet-westerse meisjes draagt vooral de eerste generatie sterk bij. Hun vruchtbaarheidscijfer is vier keer zo hoog als dat van de tweede generatie, en negen keer zo hoog als dat van autochtone meisjes.

Aantal geboorten per 1 000 meisjes van 15-19 jaar, naar herkomstgroepering, 2002

Aantal geboorten per 1 000 meisjes van 15-19 jaar, naar herkomstgroepering, 2002

Antilliaanse/Surinaamse tienermoeder veelal ongehuwd

Turkse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes van de eerste generatie laten de hoogste vruchtbaarheidscijfers zien. Van de tweede generatie komen tienermoeders het vaakst voor in de Surinaamse herkomstgroepering.

Anders dan tienermoeders van Turkse en Marokkaanse origine is de meerderheid van de Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders ten tijde van de bevalling ongehuwd: van de Turkse en Marokkaanse tienermoeders is een kwart op dat moment ongehuwd, van de Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders respectievelijk 98 en 92 procent.

Verdeling aantal tienermoeders naar leeftijd, 2002

Verdeling aantal tienermoeders naar leeftijd, 2002

Jonge Surinaamse en Antilliaanse tienermoeders

Ongeveer een kwart van de autochtone tienermoeders is bij de geboorte 17 jaar of jonger. Bij de Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders is dit aandeel drie op de tien. Tienermoeders van Turkse en Marokkaanse herkomst zijn maar zelden zo jong, en verschillen ook in dit opzicht duidelijk van de Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders.

Bijna acht op de tien Turkse, en zeven op de tien Marokkaanse tienermoeders zijn bij de geboorte 19 jaar oud. Bij de Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders is dit minder dan de helft.

Joop Garssen