Meer mensen halen een griepprik

Voor het begin van de winter halen ruim 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hun jaarlijkse griepprik. Hiervan behoren er ongeveer 2,1 miljoen tot een groep met een verhoogd risico. De overheid voert sinds 1992 ieder najaar campagne om mensen met een verhoogd risico te bewegen een griepprik te halen.

Vaccinatiegraad omhoog

In de winter van 2001/2002 was de vaccinatiegraad ruim 20 procent. Dat wil zeggen dat een op de vijf mensen van 16 jaar en ouder een griepprik gehaald heeft. In de winter van 1991/1992, vóór het begin van de campagnes, was dit nog maar 6,5 procent.

Vaccinatiegraad naar al dan niet risicogroep

Vaccinatiegraad naar al dan niet risicogroep

Campagne succesvol bij risicogroep

De campagnes zijn met name gericht op de risicogroep. Hier is ook de grootste vooruitgang geboekt. Was van deze groep vóór de campagnes nog 24 procent gevaccineerd, in de winter van 2001/2002 is dit gestegen tot 69 procent. De groei treedt vooral op vanaf midden jaren negentig. Dit komt door een meer centrale rol van de huisarts tijdens de campagne.

Vier van de vijf griepprikken op advies huisarts

Steeds meer mensen halen de griepprik op advies van de huisarts. In de winter van 2001/2002 werden acht van de tien griepprikken gehaald op advies van de huisarts. Tien jaar eerder was dat nog vier van de tien. In de risicogroep haalden zelfs negen van de tien gevaccineerden de prik op advies van de huisarts. De toename is vooral sterk vanaf 1995, het jaar waarin de huisartsen een meer actieve rol zijn gaan spelen.

Halen griepprik naar adviserende instantie

Halen griepprik naar adviserende instantie

Driekwart 65-plussers gevaccineerd

Hoe ouder, hoe meer mensen een griepprik halen. Het percentage loopt op van minder dan 5 procent bij de jongeren tot ongeveer 25 procent voor de 55-64-jarigen. Omdat vanaf 65 jaar iedereen gerekend wordt tot de groep met een verhoogd risico, is er vanaf deze leeftijd een forse toename van de vaccinatiegraad. Boven de 65 jaar zijn drie van de vier personen gevaccineerd.

Vaccinatiegraad naar leeftijd, winter 2001/2002

Vaccinatiegraad naar leeftijd, winter 2001/2002

Ziekenfondsverzekerden zijn vaker gevaccineerd dan particulier verzekerden. Daarnaast neemt het aandeel gevaccineerden af naarmate het opleidingsniveau stijgt. Dit geldt zowel voor de risicogroep als voor de niet-risicogroep. Gedeeltelijk komt dit door een lagere gemiddelde leeftijd bij de hoger opgeleiden, maar ook na correctie hiervoor blijft een verschil tussen hoog en laag opgeleiden bestaan.

Frans Frenken

Bron: StatLine