Terugloop toerisme voorlopig voorbij dieptepunt

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in de maanden mei, juni en juli 2003 bedroeg 28,6 miljoen. Dit is 1,7 procent minder dan in dezelfde periode in 2002. Het aantal gasten is in een vergelijkbaar tempo verminderd en kwam uit op 7,8 miljoen.

De ontwikkeling per driemaandsperiode vertoont een duidelijk dal in het afgelopen voorjaar. Hoewel in de laatste maanden nog geen sprake is van groei, is wel enig herstel zichtbaar.

Gasten en overnachtingen, ontwikkeling per driemaandsperiode

Minder Duitsers, meer Belgen

In de eerste zeven maanden van 2003 is het aantal overnachtingen met 1,7 miljoen gedaald. Dit is 3,6 procent minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De daling heeft vooral te maken met minder overnachtingen door buitenlandse gasten. De verminderde belangstelling vanuit Duitsland speelt hierbij een belangrijke rol. Relatief omvangrijke dalingen deden zich verder voor bij de overnachtingen door Amerikanen en Aziaten. Uitzondering zijn de Belgen die meer gebruik hebben gemaakt van Nederlandse logiesaccommodaties.

Overnachtingen in logiesaccommodaties

De vermindering in het aantal overnachtingen is ongelijk verdeeld over de provincies. Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in Zuid-Holland en Utrecht is relatief sterk verminderd. In Zeeland, Overijssel/Flevoland en Groningen is dit aantal daarentegen toegenomen. In Zeeland waren ruim 600 duizend overnachtingen meer, een groei van 16 procent.

Overnachtingen in logiesaccommodaties naar provincie

Vincent van Polanen Petel

Bron: StatLine