Schade bij branden één miljard euro

In 2002 zijn er 97 duizend meldingen van brand geweest. Hiervan was bij ruim 46 duizend meldingen daadwerkelijk sprake van brand. Het totale schadebedrag bedraagt 993 miljoen euro. Het aandeel loze meldingen is in 2002 opnieuw gestegen tot 52 procent.

Meer schade

Bijna tweederde van de branden zijn branden waarbij sprake is van financiële schade. Het totale schadebedrag bedroeg hierbij 993 miljoen euro en kwam hiermee 12 procent hoger uit dan in 2001.

In de periode 1998 - 2002 is het aantal branden met schade met 18 procent toegenomen. Het schadebedrag nam in diezelfde periode veel sterker toe, namelijk met 79 procent.

Meldingen, branden, branden met schade, schadebedrag

Relatief meer schade in kleine gemeenten

Landelijk bedraagt de gemiddelde schade per brand met schade 35 duizend euro. In gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners is dit gemiddelde het hoogst met ruim 57 duizend euro. In de vier grote steden bedraagt het gemiddelde ruim 43 duizend euro.

Het aantal branden per honderdduizend inwoners is landelijk bijna 1 800. Het hoogst is dit aantal in gemeenten met 50 tot 100 duizend inwoners. In deze gemeenten is dit 2 100. In de gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners is dit gemiddeld 1 400.

Afwijkingen branden met schade en gemiddelde 
schade, 2002

Brandstichting

Bij 40 procent van de branden in 2002 is sprake van brandstichting of vandalisme. Van bijna eenderde is de oorzaak niet opgegeven of niet meer te achterhalen. Buitenbranden zijn drie keer vaker aangestoken dan binnenbranden.

Dick Boer

Bron: StatLine