Ziekteverzuim blijft dalen

Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal 2003 flink gedaald. In het bedrijfsleven daalde het ten opzichte van een jaar eerder met 0,7 procentpunt. Bij de rijksoverheid daalde het met 0,4 procentpunt.

In het bedrijfsleven fors minder verzuim

Het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven was in het tweede kwartaal van 2003 gemiddeld 4,7 procent. Dit betekent dat per dag gemiddeld één op de twintig werknemers ziek thuis bleef. In hetzelfde kwartaal in 2002 lag het ziekteverzuim nog op 5,4 procent. Het ziekteverzuim in het bedrijfsleven daalde in het tweede kwartaal vrijwel even sterk als in het eerste kwartaal. Toen was de daling vergeleken met een jaar eerder 0,6 procentpunt.

Ziekteverzuim particuliere bedrijven, tweede kwartaal

Ziekteverzuim particuliere bedrijven, tweede kwartaal

Landbouw laagste ziekteverzuim

De sterkste daling van het ziekteverzuim vond plaats in de landbouw en visserij. Daar daalde het verzuim in een jaar tijd van 3,4 naar 2,0 procent. Het ziekteverzuim in deze sector is in jaren niet zo laag geweest.

Bij de sectoren industrie en bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening daalde het ziekteverzuim met 0,7 procentpunt naar respectievelijk 5,3 en 4,1 procent. De niet-commerciële dienstverlening kende een daling van 0,6 procentpunt naar 5,8 procent.

Ziekteverzuim rijksoverheid, tweede kwartaal

Ziekteverzuim rijksoverheid, tweede kwartaal

Ziekteverzuim Rijk daalt voor tweede jaar op rij

Bij de rijksoverheid is het ziekteverzuim afgenomen van 6,7 procent in het tweede kwartaal 2002 naar 6,3 procent in het tweede kwartaal 2003. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het ziekteverzuim bij het Rijk daalt. Ook in 2002 nam het ziekteverzuim af.

Ziekteverzuim overheid naar sector

Ziekteverzuim overheid naar sector

Daling ziekteverzuim het grootst bij politie

In 2002 daalde het ziekteverzuim bij alle overheidssectoren. De grootste daling werd waargenomen bij de politie. Het ziekteverzuim in deze sector nam af van 9,5 procent in 2001 naar 8,2 procent in 2002. Dit heeft voor een deel te maken met de instroom van langdurig zieken in de WAO. Ook bij de provincies daalde het verzuim sterk met 1,2 procentpunt.

John Kartopawiro