Bijna evenveel islamieten als gereformeerden in Nederland

Bijna 5 procent van de bevolking van Nederland van achttien jaar of ouder is islamiet. Daarmee is de islam in omvang de vierde levensbeschouwelijke groepering in Nederland, de niet-kerkelijken en atheïsten niet meegerekend.

Bevolking naar levensbeschouwelijke groepering, 1 januari 2003

Bevolking naar levensbeschouwelijke groepering, 1 januari 2003

Uit CBS-onderzoek is namelijk bekend dat 31 procent van de achttienjarigen of ouder zich rooms-katholiek noemt, 14 procent geeft aan Nederlands hervormd te zijn en 7 procent gereformeerd.

920 duizend islamieten in Nederland

Op 1 januari 2003 woonden er in totaal bijna 920 duizend islamieten in Nederland, 33 duizend meer dan een jaar eerder en 294 duizend meer dan in 1995. Dit komt overeen met 5,7 procent van de totale bevolking van Nederland tegen 4,1 in 1995.

Islamieten in Nederland, 1 januari

Islamieten in Nederland, 1 januari

Het aantal is sterk toegenomen door de groei van het aantal niet-westerse allochtonen. Meer dan 95 procent van de islamieten heeft een niet-westerse herkomst. Dit betekent overigens niet dat de overgrote meerderheid van de niet-westerse allochtonen islamiet is. Zo’n 54 procent van de niet-westerse allochtonen in Nederland is islamiet.

De meeste islamieten zijn oorspronkelijk afkomstig uit Turkije (bijna 320 duizend) en Marokko (285 duizend). Samen maken zij tweederde deel uit van het totale aantal islamieten in Nederland.

Islamieten naar herkomst, 1 januari 2003

Islamieten naar herkomst, 1 januari 2003

Het aantal islamieten groeit niet alleen door immigratie van niet-westerse allochtonen, maar ook doordat in Nederland wonende allochtonen kinderen krijgen. Van de niet-westerse islamieten op 1 januari 2003 behoort 38 procent tot de tweede generatie.

Ron Tas

Bron: StatLine