Onderzoek is mannenzaak

Onderzoek bij researchinstellingen in Nederland wordt vooral uitgevoerd door mannen. Slechts 20 procent van de onderzoekers bij deze instellingen is vrouw. Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in het bedrijfsleven is met 9 procent nog lager.

Het aandeel vrouwen is groter bij andere categorieën werknemers die bij het onderzoek zijn betrokken. Zo is bij het bedrijfsleven 10 procent van de onderzoeksassistenten vrouw en 24 procent van het overige onderzoekspersoneel. Bij de researchinstellingen liggen deze aandelen wat hoger, daar is 31 procent van de onderzoeksassistenten vrouw en 33 procent van het overige onderzoekspersoneel.

Vrouwen in de beroepsbevolking en vrouwelijke onderzoekers in het bedrijfsleven, 2001

Vrouwen in de beroepsbevolking en vrouwelijke onderzoekers in het bedrijfsleven, 2001

Vrouwen ondervertegenwoordigd

In het bedrijfsleven bestaat 31 procent van de werkzame beroepsbevolking uit vrouwen. Op de onderzoeksafdelingen in het bedrijfsleven is echter slechts 9 procent van de onderzoekers een vrouw. In de industrie is bijvoorbeeld ruim 20 procent van alle werknemers vrouw, terwijl slechts 8 procent van de onderzoekers vrouw is. In de dienstensector is dit verschil nog groter: zo’n 38 procent van de alle werknemers is vrouw, terwijl de groep van onderzoekers voor slechts 11 procent uit vrouwen bestaat.

Nederland laagste aandeel vrouwen

Vergeleken met andere landen is het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland laag. In Finland is het aandeel vrouwelijke onderzoekers bij de researchinstellingen en het bedrijfsleven bijna twee keer zo groot.

Vrouwelijke onderzoekers naar land

Vrouwelijke onderzoekers naar land

Ook in Portugal zijn onderzoeksbanen gebruikelijker voor vrouwen. Ruim 54 procent van de onderzoekers in de researchinstellingen bestaat uit vrouwen.

Martje Roessingh