Rentemarges leveren banken ruim 15 miljard euro op

Banken in Nederland hebben in 2002 15,4 miljard euro verdiend met het aantrekken en uitzetten van geld. Dat is 1,5 miljard euro oftewel 10,8 procent meer dan in 2001, toen de banken 13,9 miljard euro verdienden aan financiële intermediatie.

Opbrengsten financiële bemiddeling banken

De toename is toe te schrijven aan zowel de grotere omvang van de kredietverlening als de ontwikkeling van de rente.

Totaal kredietverlening

Meer kredieten

Eind 2002 hadden de banken in Nederland voor maar liefst 938 miljard euro aan kredieten verleend. Dat is 83 miljard euro meer dan in 2001. Vooral aan huishoudens werd meer uitgeleend (+39 miljard euro). Het grootste deel daarvan, 35 miljard euro, bestond uit woninghypotheken. De leningen tussen banken namen met 22 miljard euro ook fors toe.

Kredietverlening naar sectoren

Grotere rentemarges

De opbrengsten uit financiële intermediatie zijn echter niet alleen gestegen doordat er meer werd uitgeleend. De ontwikkeling van de verschillende rentetarieven zelf zorgde voor grotere marges.

De rente op de geldmarkt daalde van gemiddeld 4,26 procent in 2001 naar 3,32 procent in 2002, terwijl de kapitaalmarktrente daalde van gemiddeld 5,17 procent in 2001 naar 5,00 procent in 2002. Het verschil tussen de korte en lange rente is daardoor gestegen van gemiddeld 0,91 procentpunt in 2001 naar 1,68 procentpunt in 2002.

Banken profiteren

Banken hebben van deze renteverschillen geprofiteerd. Het grootste deel van hun kredietverlening - woninghypotheken en bedrijfsfinancieringen - vindt namelijk tegen de hogere kapitaalmarktrente plaats, terwijl het geld dat als dekking wordt gebruikt hoofdzakelijk afkomstig is van deposito’s en spaartegoeden met een kortere looptijd en een lagere rente.

Hilbert van Dijk