Ontwikkeling zakelijke diensten stagneert

De zakelijke diensten zijn al sinds het midden van de jaren negentig de grootste bedrijfstak in de Nederlandse economie. In 2002 is een op de vijf bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening.

Van goederen- naar kenniseconomie

In de jaren negentig wonnen de zakelijke diensten snel terrein. De bijdrage van de zakelijke diensten aan het bruto binnenlands product is gestegen van 15 procent in 1990 naar 20 procent in 2002. Het BBP-aandeel van de overheid is gedaald van 12,9 procent (1990) naar 11,7 procent (2002). Het aandeel van de gezondheids- en welzijnszorg is in de periode 1990–2002 gestegen van 7 procent naar 8,3 procent, het BBP-aandeel van de industrie nam af van 19 procent naar 14,5 procent.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak

Kennis op maat

De zakelijke dienstverlening is vooral het terrein van kleinere bedrijven. Zij verkopen met name kennisintensieve diensten op maat aan andere bedrijven.

De zakelijke dienstverlening bestaat uit een diverse groep bedrijven. Voorbeelden van zakelijke dienstverleners zijn notarissen, ingenieurs, advocaten, accountants, IT’ers, fotografen en ontwerpers. Maar ook meer eenvoudige diensten zoals schoonmaken en beveiliging behoren tot deze bedrijfstak.

Uitzendbranche grootste groeier in jaren negentig

De groei van de zakelijke diensten heeft zich vooral voltrokken in de jaren negentig. Tweederde van de totale groei van de zakelijke diensten in de jaren negentig, komt van drie bedrijfsklassen. De grootste groeier is de uitzendbranche, gevolgd door de IT-sector en de verhuur van en handel in onroerend goed.

BBP-aandelen zakelijke dienstverlening, 1990-1999

Stabiliteit dankzij juridische en economische diensten

Vanaf 2000 stagneert de groei van de zakelijke diensten.

Toch zijn er binnen de bedrijfstak stijgers, die BBP-aandeel winnen, en dalers.

Dalers zijn de verhuur van- en handel in onroerend goed, de uitzendbranche – in de jaren negentig de sterkste groeiers – en de architecten- en ingenieursbureaus. Tezamen verliezen ze bijna 0,6 procent BBP-aandeel. Een stijger is de juridische en economische dienstverlening. De positieve ontwikkeling van deze laatste zorgt ervoor dat het BBP-aandeel van de gehele bedrijfstak gelijk blijft.

BBP-aandelen zakelijke dienstverlening, 1999-2002

Roos Schellings