Vrouwen massaal aan de pil

In 2002 gebruiken naar schatting 1,6 miljoen vrouwen tussen 16 en 49 jaar de pil. Dit komt overeen met 42 procent van de vrouwen in deze leeftijdsgroep. Het pilgebruik is iets lager dan in voorgaande jaren.

Gebruik anticonceptiepil

Gebruik anticonceptiepil

Pil meest gebruikte middel

De anticonceptiepil is verreweg het meest gebruikte anticonceptiemiddel. 42 procent van de vrouwen (16–49 jaar) gebruikt de pil. Een kwart van de vrouwen gebruikt andere methoden voor anticonceptie, zoals sterilisatie, gebruik van condoom, spiraaltje en dergelijke. Een op de drie vrouwen gebruikt geen voorbehoedmiddelen.

Daling pilgebruik na midden jaren negentig

Sinds 1981 neemt het percentage vrouwen dat de pil slikt jaarlijks toe, van 27 (1981) tot circa 45 (1994). Daarna neemt het pilgebruik iets af, tot 42 procent in 2002. De lichte afname van het pilgebruik de laatste jaren komt door de ziekenfondsverzekerde vrouwen. Het totale aantal ziekenfondsverzekerde vrouwen tussen 16 en 49 jaar dat in 2002 de pil gebruikt is naar schatting 1,2 miljoen, van wie ruim 930 duizend vrouwen van 22 jaar of ouder.

Gebruik anticonceptiepil naar leeftijd

Gebruik anticonceptiepil naar leeftijd

Pil vooral anticonceptiemiddel van jongeren

Vanaf de leeftijd van 16 jaar neemt het percentage vrouwen dat de pil gebruikt snel toe van ongeveer 40 procent tot 75 procent bij de 22-jarige vrouwen. Daarna daalt het gebruik weer geleidelijk tot rond de 15 procent bij de vrouwen van 49 jaar. De daling van het pilgebruik hangt uiteraard samen met de zwangerschapswens. Na de gezinsvoltooiing gebruikt een vrouw vaker andere anticonceptiemethoden, zoals het spiraaltje en sterilisatie. In deze fase laten ook mannen zich steriliseren, waardoor de partner met de pil kan stoppen.

Gebruik anticonceptiepil naar arbeidssituatie

Gebruik anticonceptiepil naar arbeidssituatie

De pil op de werkvloer

Op jongere leeftijd verschilt het pilgebruik van werkende en niet werkende vrouwen. Van de werkende vrouwen tot dertig jaar gebruikt bijna 70 procent de pil tegen 56 procent van de niet-werkende vrouwen. Zijn vrouwen eenmaal dertig jaar of ouder, dan verschilt het pilgebruik van werkende en niet werkende vrouwen nauwelijks meer.

Frans Frenken