Een op de drie mensen overlijdt aan hart- of vaatziekte

In 2002 zijn in Nederland ruim 142 duizend personen overleden. Eenderde stierf aan hart- en vaatziekten. De tweede belangrijke doodsoorzaak is kanker, waaraan ruim een kwart van de totale sterfte is toe te schrijven. De derde groep van doodsoorzaken waar jaarlijks veel personen aan overlijden, zijn longziekten. Ruim 9 procent is daaraan overleden. Samen verklaren deze drie doodsoorzaken ruim 70 procent van de sterfte in Nederland.

Belangrijkste doodsoorzaken, 2002

Beroerte treft vooral (oudere) vrouwen

De meeste mannen en vrouwen, 48 duizend in totaal in 2002, overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat aantal komt overeen met eenderde van het totaal aantal overledenen; zeven jaar geleden was dat nog ruim 37 procent.

Mannen overlijden vaker dan vrouwen aan een acute hartinfarct. Vrouwen gaan relatief vaak dood door een beroerte.

Steeds meer longkankersterfte bij vrouwen

Vorig jaar gingen bijna 40 duizend personen, een kwart van het totaal aantal verstorvenen, dood aan kanker. Het aandeel van kanker in de totale sterfte is al jaren constant.

Drie van de tien mannen die aan kanker sterven, gaan dood aan longkanker, ruim één op de tien sterft ten gevolge van prostaatkanker en zo’n 7 procent is slachtoffer van lymfeklierkanker en leukemie.

Belangrijkste kankersterfte naar geslacht, 2002

Borstkanker zorgt bij vrouwen voor de belangrijkste bijdrage aan de totale sterfte aan kanker. Eén op de vijf vrouwen die aan kanker overlijdt, had borstkanker. Longkanker is nummer twee. Deze vorm van kanker is de laatste jaren bij vrouwen flink aan het toenemen, want zeven jaar geleden overleden hieraan 1801 vrouwen en vorig jaar 2532, een stijging van meer dan 40 procent. Bij vrouwen staat op de derde plaats dikke darmkanker.

Veel doden door longontsteking

In 2002 stierven 13,5 duizend mensen aan de een of andere longziekte. Van hen stierven er relatief veel aan longontsteking: eenderde van de mannen en 46 procent van de vrouwen.
Het gaat bij de sterfte aan longontstekingen vooral om personen op hoge leeftijd. Ruim 54 procent van de sterfte aan longziekten bij mannen bestaat uit personen die sterven aan chronische longaandoeningen. Bij vrouwen blijkt dit aandeel juist lager te liggen dan de longontstekingen, 38 procent.

Niet-natuurlijke doodsoorzaken, 2002

Vijfduizend sterfgevallen door niet-natuurlijke oorzaak

De meeste mensen overlijden door een ziekte. Minder dan vijf procent van de overledenen, 5,3 duizend in 2002, sterft door een niet-natuurlijke oorzaak.
Meer mannen dan vrouwen overlijden door een niet-natuurlijke oorzaak. Bij mannen is zelfdoding de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak (1,1 duizend in 2002), gevolgd door verkeersongevallen (ruim zevenhonderd). Bij vrouwen is vallen de belangrijkste oorzaak van een niet-natuurlijke dood (1,2 duizend personen), gevolgd door zelfdoding (vijfhonderd).

Ingeborg Keij