Computerbranche onder druk

De afgelopen tien jaar groeide de computerbranche viermaal zo snel als het BBP. Inmiddels is de groei omgeslagen in krimp.

Kerngegevens computerbranche, 1993–2002*

Kerngegevens computerbranche, 1993–2002*

Stormachtige groei

In 2002 produceerde de computerbranche voor bijna 12,2 miljard euro aan goederen en diensten, ruim driemaal zoveel als in 1993.

De groei van de computerbranche kwam rond 1995–1996 op gang. De branche groeide vervolgens stormachtig door de steeds bredere toepassing van informatietechnologie. Een extra impuls kreeg de branche als gevolg van het millenniumprobleem en de overgang van de gulden naar de euro. De millenniumwisseling zorgde ervoor dat bedrijven, overheden en huishoudens massaal investeerden in (nieuwe) computers en software.

Toegevoegde waarde computerbranche en BBP

Toegevoegde waarde computerbranche en BBP

Millenniumboom

De toegevoegde waarde van de computerservicebureaus nam in de periode 1993–2002 meer dan vier keer zo snel toe als het BBP. In 1993 maakte de toegevoegde waarde nog maar 0,8 procent uit van het BBP, in 2001 was dit aandeel gegroeid tot bijna 2 procent.

Vanaf 1999 groeit dit BBP-aandeel nauwelijks meer. In 1999 liepen de meeste millenniumprojecten af, daarna zette de kentering in.

De hoogste volumemutatie in deze branche was in 1997. Toen nam de toegevoegde waarde met bijna 30 procent toe. In 2002 was de groei negatief.

Vacatures in de computerbranche

Vacatures in de computerbranche

Meer dan 100 duizend arbeidsjaren werk

Circa 17,5 duizend bedrijven telt de computerbranche in 2002, bijna drie keer zoveel als in 1993. Het aantal werknemers, gemeten in arbeidsjaren, nam toe van ongeveer 37,5 duizend in 1993 tot bijna 106 duizend in 2001. In de jaren 1996–1999 groeide het aantal arbeidsjaren met 10 tot 14 duizend per jaar. In 2002 is het aantal arbeidsjaren teruggelopen tot 103 duizend.

Deze snelle groei was mede mogelijk doordat veel jongeren in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs voor een informaticaopleiding kozen, of zich in die richting lieten omscholen.

Vanaf 2000 vermindert de werkgelegenheidsgroei in de computerbranche. Ook het aantal vacatures, dat tot en met het jaar 2000 oploopt, laat vanaf het vierde kwartaal van 2001 een daling zien die steeds duidelijker doorzet.

Hanneke Burger en Paul Mangoenkarso