Aantal bedrijfsvoertuigen overschrijdt miljoen

Sinds begin 2003 zijn er in Nederland voor het eerst meer dan één miljoen bedrijfsvoertuigen geregistreerd. Vijf jaar geleden waren dat er driekwart miljoen.

Aantal bedrijfsvoertuigen, 1 januari 2003

Aantal bedrijfsvoertuigen, 1 januari 2003

Vooral het aantal bestelauto’s en speciale voertuigen neemt toe.

Toename aantal bedrijfsvoertuigen

Toename aantal bedrijfsvoertuigen

Speciale voertuigen

Ongeveer 95 procent van alle bedrijfsvoertuigen wordt beroepsmatig ingezet in het goederenvervoer. Slechts 5 procent van de voertuigen is bestemd voor overige doeleinden. Deze categorie speciale voertuigen vormt een heterogene groep binnen de bedrijfsvoertuigen, met bijvoorbeeld brandweerauto’s, kraan- en takelwagens, kolkenzuigers of vrachtwagens voor stadsreiniging.

Aantal speciale bedrijfsvoertuigen

Toename aantal bedrijfsvoertuigen

Ongeveer de helft van alle speciale voertuigen wordt niet bedrijfsmatig ingezet. In 2003 waren dit onder meer 24 duizend kampeerauto’s

Deze auto’s worden particulier gebruikt voor recreatieve doeleinden. Vijf jaar geleden waren dat er nog ruim tienduizend.

Toename aantal bedrijfsvoertuigen Noord-Nederland

Toename aantal bedrijfsvoertuigen Noord-Nederland

Sterkste toename in het noorden

Het bedrijfsvoertuigenpark is in Noord-Nederland de laatste vijf jaar met 60 procent het sterkst toegenomen. In West-Nederland beperkt de groei zich tot 30 procent. Hiermee ligt dit groeicijfer ruim onder het gemiddelde in ons land.

Toename aantal bedrijfsvoertuigen West-Nederland

Toename aantal bedrijfsvoertuigen West-Nederland

Ruim 40 procent van alle bedrijfsvoertuigen staat geregistreerd in West-Nederland en tien procent in Noord-Nederland.

Huub Coninx