Steeds meer mensen gebruiken medicijnen

In 2002 heeft ruim eenderde van de Nederlandse bevolking voorgeschreven medicijnen gebruikt. Eveneens ruim eenderde gebruikte niet- voorgeschreven medicijnen. Ouderen doen het meer op voorschrift. Niet voorgeschreven medicijnen vinden daarentegen de grootste aftrek onder jongeren.

Trends in medicijngebruikers

Aantal gebruikers stijgt

Tussen 1984 en 2002 is het percentage Nederlanders dat medicijnen gebruikt alsmaar toegenomen. In 2002 namen ruim 35 op de 100 Nederlanders zowel voorgeschreven als niet voorgeschreven medicijnen tot zich.

De gebruikers van voorgeschreven medicijnen hadden in 1984 de overhand. Maar omdat vervolgens het aantal gebruikers van niet voorgeschreven medicijnen sneller groeide dan van voorgeschreven medicijnen, zijn de cijfers rond 2000 op gelijke hoogte komen te liggen.

Gebruikers van voorgeschreven medicijnen: soort medicijnen

Medicijnen op voorschrift

Een op de drie personen die in 2002 voorgeschreven medicijnen innam, gebruikte deze vanwege hart- en vaatziekten. Van de personen die voorgeschreven medicijnen innamen, nam één op de tien slaap- en kalmeringsmiddelen. Het percentage gebruikers van medicijnen tegen maag- en darmklachten, van pijn- en koortswerende middelen en tegen astma is ook tien.

Gebruikers van niet voorgeschreven medicijnen: soort medicijnen

Gebruik zonder voorschrift

Van de personen die niet voorgeschreven medicijnen namen, gebruikte bijna driekwart pijn- en koortswerende middelen zoals aspirine. Van hen slikte ruim één op de tien middelen tegen hoest en verkoudheid. Eén op de acht gebruikte versterkende middelen zoals vitaminen en mineralen en 7 procent nam homeopathische middelen.

Gebruikers medicijnen naar leeftijd, 2002

Hoe ouder, hoe meer medicijnen op voorschrift

In het algemeen neemt de medische consumptie toe met het ouder worden. Ook het percentage gebruikers van voorgeschreven medicijnen stijgt met het klimmen der jaren. Van de 75-plussers gebruiken vier op de vijf voorgeschreven medicijnen.

Bij de niet voorgeschreven medicijnen is het beeld geheel anders. Hier zijn het op de eerste plaats jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar die consumeren. Bijna de helft van deze jongeren gebruikt niet voorgeschreven medicijnen. Daarna daalt met toenemende leeftijd het percentage gebruikers van niet voorgeschreven medicijnen iets.

Ferdy Otten

Bron: StatLine