Hoogste kindertallen in Urk

In 2002 lag het vruchtbaarheidscijfer op 1,73 kinderen per vrouw. In 1980 was dit nog 1,6. Er bestaat een grote regionale variatie in de vruchtbaarheid. Het verschil tussen Urk, de meest vruchtbare gemeente, en Vaals, de minst vruchtbare gemeente, bedraagt 2,1 kinderen per vrouw.

Vruchtbaarheidscijfer per gemeente, 2002

Vruchtbaarheidscijfer per gemeente, 2002

Hoge vruchtbaarheid in streng protestants gebied

Veruit het meest vruchtbaar zijn de vrouwen in Urk: 3,2 kinderen per vrouw. Valkenburg (Zuid-Holland) staat op de tweede plaats met een vruchtbaarheidscijfer van 2,8. Urk maakt deel uit van de zogenaamde Bible-Belt.

Ook verschillende andere gemeenten die tot dit gebied worden gerekend, staan hoog op de vruchtbaarheidslijst.

Een andere bekende gemeente uit dit gebied is Staphorst, waar gemiddeld 2,8 kinderen per vrouw worden geboren.

Vijf gemeenten met hoogste en laagste vruchtbaarheidscijfer, 2002

Vijf gemeenten met hoogste en laagste vruchtbaarheidscijfer, 2002

Vruchtbaarheid laag in (katholiek) Limburg

Het minst vruchtbaar zijn de vrouwen in Vaals (1,1 kind), op de voet gevolgd door die in Thorn met een vruchtbaarheidscijfer van 1,2. Ook andere Limburgse gemeenten staan in de onderste regionen van de vruchtbaarheidslijst. Gulpen-Wittem en Maastricht staan op de vijfde en zesde plaats van beneden.

De inwoners van Limburg zijn van oudsher grotendeels rooms-katholiek. In het begin van de twintigste eeuw werden katholieke regio’s gekenmerkt door relatief hoge kindertallen. Tegenwoordig geldt juist het omgekeerde. Opvallend is dat dit patroon van zeer lage vruchtbaarheidscijfers ook elders in Europa zichtbaar is en dan met name in landen met een overwegend katholieke bevolking (Italië, Spanje en Portugal).

Vruchtbaarheid per provincie, 2002

Vruchtbaarheid per provincie, 2002

Flevoland meest vruchtbare provincie

De vruchtbaarheidsverschillen tussen provincies zijn beduidend kleiner dan tussen gemeenten. Het meest vruchtbaar zijn de vrouwen in Flevoland: 2,0 kinderen per vrouw.

Ook in de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel ligt de vruchtbaarheid duidelijk boven het landelijke gemiddelde.

Opvallend is dat Groningen hierbij uit de toon valt met een vruchtbaarheid die op Limburg na het laagst van Nederland is. Het minst vruchtbaar zijn de Limburgse vrouwen. Het vruchtbaarheidscijfer ligt daar op 1,6.

Andries de Jong