Meer beeldschermwerk

Tussen 1997 en 2002 is het karakter van de beroepsarbeid in Nederland langzaam veranderd. Werkzaamheden die in 1997 al vaak voorkwamen, zoals beeldschermwerk, zijn verder toegenomen. Werkzaamheden die in 1997 minder vaak voorkwamen, zoals tillen, duwen, sjouwen en trekken of een andere manier van kracht gebruiken, zijn nauwelijks toe-of afgenomen.

Beroepsarbeid naar lichamelijke werkbelasting

Ruim 3 miljoen beeldschermwerkers

In 2002 werken ruim 3 miljoen mensen regelmatig achter een beeldscherm. Dat is 46 procent van de werkzame beroepsbevolking, 5 procentpunten meer dan in 1997.

Ongeveer evenveel mensen werken langdurig in een zelfde lichaamshouding of maken regelmatig repeterende bewegingen (zoals bij lopende bandwerk).

Ruim 1,6 miljoen werkenden (23 procent) moeten in 2002 bij hun beroepsuitoefening regelmatig een krachtsinspanning verrichten. Dit percentage is nagenoeg even groot als in 1997. Ruim 1,3 miljoen werkenden (19 procent) vinden het werk lichamelijk zwaar. Ook dit percentage is sinds 1997 nauwelijks veranderd.

Beeldschermwerk naar bedrijfssector

Beeldschermwerk met name in dienstverlening

In de financiële en zakelijke dienstverlening werkt meer dan driekwart van de werkenden regelmatig achter een beeldscherm. Dat is 3 procentpunten meer dan in 1997. In het openbaar bestuur en onderwijs is dat in 2002 57 procent, bijna net zoveel als in 1997.

In de horeca en de landbouw en visserij werkt minder dan 15 procent regelmatig met een computer. Het gebruik van computers is in de landbouw en visserij tussen 1997 en 2002 met 4 procentpunten gestegen. In de horeca is het beeldschermwerk niet toegenomen.

De sterkste stijging in beeldschermwerk tussen 1997 en 2002 (6 procentpunten) is te zien in de gezondheids- en welzijnszorg.

Verrichten van krachtsinspanningen naar bedrijfssector

Verrichten van krachtsinspanningen

Gemiddeld gebruikt in 2002 een op de vier werkenden regelmatig kracht op het werk, zoals tillen, duwen en trekken. Dat was in 1997 ook zo. In de landbouw, de visserij en de bouwnijverheid gebruikt meer dan de helft van de werkenden regelmatig fysieke kracht. In de gezondheids- en welzijnszorg is dat bij meer dan eenderde van de werkenden het geval. Voor alle bedrijfssectoren geldt dat het aandeel werkenden dat regelmatig krachtsinspanningen verricht tussen 1997 en 2002 nauwelijks is veranderd.

Lichamelijke klachten

Acht van de tien werkenden staat wel eens bloot aan één of meer vormen van lichamelijke werkbelasting. Van die acht had 44 procent als gevolg van deze werkbelasting pijn in de rug, nek, schouder of armen. Vanwege deze klachten heeft 37 procent de huisarts bezocht en is 20 procent zo ziek geweest, dat ze het werk hebben verzuimd.

Christianne Hupkens

Bron: StatLine Arbeidsomstandigheden naar bedrijfsklassen Arbeidsomstandigheden: werkbelasting, arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen