Aantal asielaanvragen daalt verder

In het eerste halfjaar van 2003 is het aantal ingediende asielverzoeken iets lager dan in het tweede halfjaar van 2002. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002 is het aantal asielverzoeken zelfs met ruim de helft gedaald.

Ingediende en ingewilligde asielverzoeken

Strengere wetgeving, meer inwilligingen

De strengere wetgeving sinds 1 april 2001 heeft ervoor gezorgd dat er vanaf dat moment beduidend minder asielverzoeken zijn ingediend. In de tweede helft van 1998 was het aantal asielverzoeken nog bijna 27 duizend, in de eerste helft van 2003 is het aantal gedaald tot zo’n 7 500.

Sinds de wetswijziging worden verhoudingsgewijs meer verzoeken ingewilligd. In 2002 en de eerste helft van 2003 wordt meer dan de helft van de ingediende zaken ingewilligd. In de jaren daarvoor was dit bij een op de drie verzoeken het geval.

Veel asielzoekende Irakezen in 2003

Tot voor kort kwam bijna de helft van de asielzoekers uit slechts vijf landen: Angola, Sierra Leone, Afghanistan, Irak en Iran. In 2002 is het aandeel asielzoekers uit deze top vijf herkomstlanden gedaald tot een derde. In 1998 waren het vooral mensen uit Afghanistan en Irak die hier asiel vroegen, de laatste jaren zijn het mensen uit Angola en Sierra Leone.

In april en mei van dit jaar komen relatief zeer veel Irakezen om asiel in ons land in verband met de oorlog. Hun aantal is tweeënhalf maal zo hoog als in geheel 2002. Zonder de komst van deze asielzoekende Irakezen zou het aantal asielverzoeken in het eerste halfjaar van 2003 verder zijn gedaald.

Top vijf asielverzoeken naar herkomstland

Minder jonge asielzoekers

Mannen dienen vaker een asielverzoek in dan vrouwen. In de periode 1998–2003 zijn twee van de drie verzoeken ingediend door een man.

Het aandeel minderjarigen neemt de laatste jaren af. Was in 1998 nog 25 procent van de verzoeken gedaan door een minderjarige tot 15 jaar, in de laatste twee jaar is dit percentage 20. In de leeftijdscategorie 15 tot 17 jaar neemt het aandeel asielverzoeken tot en met het eerste halfjaar van 2002 tot 18 procent toe, daarna zakt het tot onder de 10 procent.

Tot de groep minderjarigen behoren ook de alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA´s). Ook hun aantal neemt af. Behalve uit Angola en Sierra Leone komen deze kinderen uit andere landen dan de top vijf van asielzoekers, in het bijzonder uit China en Guinee.

Asielverzoeken naar leeftijd indiener

Frits Huls

Bron: StatLine