Utrecht telt meeste hoogopgeleiden

Het onderwijsniveau van de bevolking verschilt per provincie. In de provincie Utrecht wonen de meeste hoogopgeleiden, terwijl in Limburg relatief veel laagopgeleiden wonen. De verschillen tussen de provincies zijn deels te verklaren door een andere leeftijdsopbouw.

Onderwijsniveau verschilt per provincie

In 2002 is een op de drie Nederlanders van 25-64 jaar laagopgeleid. Iets meer dan een kwart heeft een opleiding behaald op hbo- of wo-niveau. Het opleidingsniveau is verschillend per provincie. De provincie Utrecht heeft het hoogste onderwijsniveau met 38 procent hoogopgeleiden. Ook in de provincie Noord-Holland is het aandeel hoogopgeleiden relatief groot.

In Limburg relatief veel laagopgeleiden

De verschillen tussen de provincies zijn wat het aandeel laagopgeleiden betreft kleiner. In Limburg wonen relatief veel laagopgeleiden. Van alle 25-64-jarige Limburgers hebben er twee op de vijf een opleiding op het laagste niveau gevolgd. Dit aandeel ligt ruim 10 procent hoger dan in de provincie Utrecht.

Onderwijsniveau van 25-64-jarigen naar provincie, 2002

Provincies met veel ouderen lager opgeleid?

Het verschil in onderwijsniveau naar provincie kan te maken hebben met de leeftijdsopbouw. Ouderen zijn over het algemeen lager opgeleid dan jongeren. In een provincie met relatief veel ouderen kunnen dus meer laagopgeleiden voorkomen.

Ook binnen de groep 25-44-jarigen is het beeld voor de provincie Utrecht duidelijk gunstiger dan het gemiddelde. Ruim twee op de vijf Utrechters van deze leeftijd hebben hbo of wo afgerond.

Aandeel 25-44-jarigen dat hoogopgeleid is, 2002

Laagopgeleid in Limburg

Verschillen in de leeftijdopbouw van de provincies verklaren niet waarom in Utrecht en Noord-Holland meer hoogopgeleiden wonen. Wel ligt het aandeel laagopgeleide 25-44-jarigen in Limburg maar iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Hier speelt de aanwezigheid van relatief veel oudere laagopgeleiden dus wel een rol.

Tanja Traag

Bron: StatLine