Stijging Cao-lonen zwakt af

In het tweede kwartaal van 2003 zijn de cao-lonen met 2,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de cao-loonstijging nog 3,4 procent. Deze dalende tendens is in 2002 ingezet. In 2001 bedroeg de stijging nog 4,4 procent, de grootste stijging sinds 1982.

Cao-loonstijging boven afgesproken 2,5 procent

Vorig jaar is door werkgevers en werknemersorganisaties afgesproken de loonstijging in 2003 te beperken tot maximaal 2,5 procent. Inmiddels zijn de cao-lonen in de eerste helft van dit jaar met 3,1 procent gestegen.

Cao-loonstijging per kwartaal

Hoge loonstijging bij overheid

De loonstijging bij de overheid is hoger dan bij de particuliere bedrijven. In het tweede kwartaal van 2003 stegen de lonen bij de overheid 3,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij particuliere bedrijven was dat 2,6 procent. Een groot deel van dit verschil wordt veroorzaakt door bijzondere beloningen. Bij de overheid stijgen de contractuele eindejaarsuitkeringen en eenmalige beloningen met 0,6 procent. Bij de particuliere bedrijven zijn deze per saldo juist iets verminderd.

In 2001 en 2002 zelfde beeld

Ook in 2001 en 2002 bleef de loonstijging bij de particuliere bedrijven achter bij de overheid en de gesubsidieerde sector. In deze sectoren kwam bijna een kwart van de loonstijging voor rekening van de bijzondere beloningen. Als deze buiten beschouwing gelaten worden, zijn de verschillen tussen de sectoren veel minder groot.

Cao-loonontwikkeling naar sector

Driekwart van de cao’s afgesloten

Regelmatig komt het voor dat de looptijd van de vorige cao al is afgelopen, zonder dat er een definitief akkoord is voor de volgende cao. In de nieuwe cao worden dan vaak loonsverhogingen met terugwerkende kracht overeengekomen. De cijfers over juni zijn gebaseerd op driekwart van de cao’s. Voor ruim de helft van de cao’s zijn inmiddels definitieve loonafspraken gemaakt tot eind dit jaar.

Han van den Berg

Bron: StatLine