Overheid heeft in 2001 meer aan cultuur uitgegeven

De Rijksoverheid heeft 1,6 miljard euro uitgegeven aan cultuur in 2001. De ontvangsten bedroegen in hetzelfde jaar 0,3 miljard euro. Hierdoor bedroegen de netto-uitgaven aan cultuur 1,3 miljard euro. Dit is een toename van 55 miljoen euro ten opzichte van 2000.

Netto-uitgaven aan cultuur, 2001

Helft uitgaven aan media

Bijna de helft van de cultuuruitgaven werd besteed aan de media in 2001. Naast deze media waren beroepsuitvoerende kunst, musea en monumentenzorg grote uitgavenposten.

Vergeleken met 2000 zijn de uitgaven aan beroepsuitvoerende kunst met 22 procent gestegen naar 181 miljoen euro in 2001. De uitgaven aan bibliotheken namen toe tot 67 miljoen euro. Dit is ook een stijging van 22 procent.

In 2001 waren de uitgaven aan musea 145 miljoen euro. Dit is met 44 miljoen euro beduidend lager dan de uitgaven in het jaar daarvoor. In 2000 echter werd het Rijksmuseum in Amsterdam verbouwd, waardoor de uitgaven voor musea in dat jaar extra hoog lagen. Ook de oprichting van het Museaal Aankoopfonds in dat jaar heeft de uitgaven verhoogd.

De uitgaven aan monumentenzorg stegen in 2001 met 20 procent naar 134 miljoen euro. Deze toename werd veroorzaakt door het vele geld dat werd gestoken in de restauratie van monumenten.

Geen omroepbijdrage

Per inwoner zijn de netto-rijksuitgaven aan cultuur de laatste jaren behoorlijk gestegen. Dit is vooral het gevolg van de sterke stijging van de netto-uitgaven aan de media. In 2000 is de omroepbijdrage afgeschaft, waardoor de inkomsten van het Rijk voor een groot deel wegvielen. Hierdoor zijn de netto-rijksuitgaven aan de media van 2 euro per inwoner toegenomen tot 37 euro.

Netto-uitgaven aan cultuur per inwoner

Ya-Li Koo

Bron: StatLine