Toename geluidshinder, afname stankoverlast

De moderne auto mag dan steeds stiller en schoner zijn, aan het geluid van de auto storen zich steeds meer mensen. In 1997 heeft ruim een kwart van de bevolking wel eens last van het geluid van auto’s. In 2002 ondervindt bijna één op de drie inwoners daar hinder van.

Geluidshinder naar bron, 2002

Twintig procent heeft last van lawaai van de buren

Andere geluidsbronnen zijn minder storend. Ongeveer één op de vijf inwoners ervaart geluidshinder van vliegtuigen en eveneens één op de vijf inwoners heeft wel eens last van de herrie van buren. Zeven procent van de inwoners ergert zich aan het geluid van treinen en trams, vier procent aan het geluid van bedrijven in de buurt. Deze cijfers waren in 1997 nagenoeg even hoog.

Geurhinder naar bron, 2002

Stankoverlast neemt af

De stankoverlast is verminderd. In 2002 heeft 10 procent van de inwoners last van de stank van mest. In 1997 was dat nog 14 procent. Zeven procent van de bevolking heeft last van de stank van de auto. Ook van de stank van bedrijven en open haarden hebben mensen in 2002 minder last dan in 1997.

Geluidshinder naar bron en stedelijkheid gemeente, 2002

Meer geluidsoverlast in grote steden

Geluidsoverlast en stank zijn vooral problemen van de grote steden. In zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft ruim de helft van de bevolking hinder van verkeerslawaai/industrie en ruim een kwart stoort zich aan burengeluiden.

Vijftien procent van de grote stad bewoners heeft last van verkeersstank tegen 2 procent van de plattelandsbevolking. Ook de geurhinder van bedrijven, open haarden en allesbranders is in de grote stad hoger dan op het platteland.

Op het platteland heeft daarentegen 22 procent last van mestgeuren.

Geurhinder naar bron en stedelijkheid gemeente, 2002

Henk Swinkels

Bron: StatLine