Meer moeders van vijftig met kinderen thuis

Het aantal oudere moeders (50-plus) met nog thuiswonende kinderen zal de komende jaren sterk toenemen. Op dit moment telt ons land 300 duizend paren met thuiswonende kinderen en een moeder van 50 jaar of ouder. Hun aantal zal in 2020 toenemen tot een kleine 600 duizend.

Paren met thuiswonende kinderen naar leeftijd moeder

Meer oudere moeders in 2020

In 2003 zijn in ons land 2,1 miljoen paren met thuiswonende kinderen. Dat aantal zal de komende twintig jaar niet veranderen. De samenstelling van deze groep paren met kinderen verandert wel: het aantal paren met een moeder van 50 jaar of ouder zal tot 2020 verdubbelen.

Het aantal moeders van 40 tot 50 jaar met kinderen thuis zal dalen van 800 duizend in 2003 tot 700 duizend in 2020. Verder zijn er op dit moment 800 duizend paren met een moeder van 30 tot 40 jaar. Hun aantal zal in 2020 tot 600 duizend teruglopen. Het aantal paren met een moeder jonger dan 30 jaar dat kinderen thuis heeft is zo’n 150 duizend. Dit aantal zal de komende jaren gelijk blijven.

Uitstel van moederschap

De sterke groei van het aantal paren met thuiswonende kinderen met moeders van 50-plus, hangt samen met het uitstellen van het moederschap. In 1975 waren vrouwen gemiddeld 25 jaar bij de geboorte van het eerste kind. In 2002 zijn vrouwen gemiddeld 29 jaar als ze voor de eerste keer moeder worden.

Het uitstellen van het moederschap heeft tot gevolg dat er in de toekomst aanzienlijk meer vrouwen op hoge leeftijd nog kinderen thuis hebben. Voor de toekomst wordt geen verder uitstel van het moederschap verwacht.

Paren zonder thuiswonende kinderen naar leeftijd vrouw

2,2 miljoen kinderloze paren in 2020

Het aantal paren zonder thuiswonende kinderen zal toenemen van 2 miljoen in 2003 tot 2,2 miljoen in 2020. In twee van de drie paren is de vrouw de vijftig al gepasseerd. Het gaat vooral om paren in de empty nest fase: hun kinderen hebben het ouderlijk huis al verlaten.

Onder de kinderloze paren zijn veel vrouwen jonger dan 30 jaar. Deze vrouwen zijn nu nog kinderloos. Het merendeel krijgt op latere leeftijd wel nog kinderen.

Er zijn maar weinig kinderloze paren met een vrouw tussen 30 en 40 jaar. In 2003 gaat het om zo’n 350 duizend paren en dit aantal zal afnemen tot 250 duizend in 2020.

Andries de Jong

Bron: StatLine