Afzetprijzen industrie verder gedaald

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in mei 2003 voor de derde opeenvolgende maand gedaald. Het prijsniveau van de afzet komt 1,6 procent lager uit dan in april. De geëxporteerde goederen namen sterker in prijs af (-2,1 procent) dan de goederen die zijn afgezet op de binnenlandse markt (-0,7 procent).

De prijsontwikkeling in de aardolie-industrie bepaalt in hoge mate de ontwikkeling van de afzetprijzen. Als deze prijsontwikkeling buiten beschouwing wordt gelaten, resteert in mei een prijsdaling van de afzetprijzen van 0,6 procent.

Verbruiksgoederen eveneens goedkoper

De verbruikte grondstoffen en halffabrikaten zijn in mei 1,3 procent goedkoper geworden ten opzichte van april. De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die in Nederland zijn aangekocht waren in mei 0,9 procent lager dan in april. De prijzen van geïmporteerde verbruiksgoederen zijn met 1,6 procent afgenomen.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaande maand

Prijzen naderen niveau van vorig jaar

Als gevolg van de prijsdalingen in de afgelopen maanden nadert het prijsniveau van zowel de afzet als het verbruik het niveau van een jaar eerder. De afzetprijzen liggen in mei van dit jaar 0,5 procent hoger dan in mei 2002. In februari waren de afzetprijzen nog 7,1 procent hoger dan in februari 2002. Het prijsniveau van de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten ligt in mei 0,3 procent hoger dan een jaar geleden. In februari lag dit niveau nog 10,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaand jaar

Corien Ooms

Bron: Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid