Ruim 400 duizend alleenstaande ouders

In 2002 zijn er ruim 410 duizend alleenstaande ouders, 40 duizend meer dan in 1997. Onder hen zijn 65 duizend alleenstaande vaders en 345 duizend alleenstaande moeders. Het CBS verwacht een verdere stijging tot ruim 500 duizend eenoudergezinnen in 2020. Echtscheiding is de belangrijkste reden.

Alleenstaande ouders, 1995- 2020

Veel alleenstaande moeders

Bijna 14 procent van de thuiswonende kinderen heeft in 2002 een alleenstaande ouder. In 2020 zal dit percentage met 16 procent iets hoger liggen.

Tachtig procent van de kinderen blijft na echtscheiding van de ouders bij de moeder wonen, 15 procent woont bij de vader. De overige vijf procent van de kinderen woont afwisselend bij de vader of moeder of woont in een pleeggezin of kindertehuis.

Vaak onder niet-westerse allochtonen

Onder de 345 duizend alleenstaande moeders zijn 77 duizend alleenstaande moeders van niet-westerse herkomst.

Hun aantal neemt snel toe. Het aantal alleenstaande moeders is tussen 1997 en 2002 met zo’n 30 duizend gegroeid, 20 duizend van hen zijn van niet-westerse herkomst. Het aantal autochtone alleenstaande moeders is sinds 1997 met 8 duizend toegenomen.

Alleenstaande moeders naar herkomstgroepering

Sterke groei alleenstaande allochtone moeders

Van de alleenstaande moeders van niet-westerse herkomst komen 28 duizend vrouwen uit Suriname, 12 duizend komen van de Nederlandse Antillen, 9 duizend uit Turkije en 7 duizend uit Marokko.

Tussen 1997 en 2002 is het aantal alleenstaande moeders uit de Nederlandse Antillen met 4 duizend het sterkst gegroeid. Voor alleenstaande moeders uit Turkije, Marokko en Suriname bedroeg de groei zo’n 2,5 duizend.

Allochtonen: grotere echtscheidingskans

Het hoge percentage alleenstaande moeders onder (niet-westerse) allochtonen hangt deels samen met de grotere kans op echtscheiding. Van de autochtone alleenstaande moeders is de helft gescheiden, een kwart is weduwe, een kwart is ongehuwd.

Van de Turkse en Marokkaanse vrouwen is ook ongeveer de helft gescheiden, een kwart is ongehuwd of verweduwd en ook een kwart is gehuwd. Dit hoge percentage gehuwden onder alleenstaande Turkse en Marokkaanse moeders houdt verband met het feit dat de partner nog in het buitenland woont. Een groot aantal vrouwen is formeel gehuwd in afwachting van de echtscheiding.

Niet-westerse alleenstaande moeders

Surinaamse vrouwen vaak moeder zonder vaste partner

Van de Surinaamse vrouwen is de helft van de alleenstaande moeders ongehuwd, van de Antilliaanse vrouwen is tweederde ongehuwd moeder. Dit hoge percentage houdt verband met de situatie dat in Suriname en de Antillen veel vrouwen zonder huwelijk samenwonen en vrij vaak zonder vaste partner kinderen krijgen en opvoeden.

Andries de Jong