Friesland grootste koeienprovincie

Friesland is de laatste jaren uitgegroeid tot de provincie met de meeste melkkoeien. Decennia lang lag het aantal melkkoeien in Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant op hetzelfde niveau.

Vier grootste koeienprovincies

In de periode 1984-1997 is het aantal melkkoeien in alle provincies verminderd. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de invoering van de melkquotering in 1983.

Sinds 1997 nemen de verschillen per provincie in de ontwikkeling van de melkveestapel toe. Zo stijgt het aantal melkkoeien in Friesland; in Brabant en Gelderland krimpt dit aantal fors.

Grootvee-eenheden per ha op melkveebedrijven

Gelderland zakt naar derde plaats

De melkveestapel in Gelderland en Brabant is in de periode 1997-2002 met 12 respectievelijk 17 procent sneller kleiner geworden dan gemiddeld in ons land (-6 procent). Een deel van de melkveestapel op de vaak kleinschalige veehouderijbedrijven in Gelderland en de wat intensievere bedrijven in Brabant is hiermee verdwenen. Sinds 1998 is Gelderland dan ook niet meer de grootste melkveeprovincie.

Gemiddeld aantal melkkoeien op melkveebedrijven

Extensiever en grootschaliger

Een doorsnee gespecialiseerd melkveebedrijf is in de laatste tien jaar groter en extensiever geworden. Het gemiddeld aantal melkkoeien is het snelst gegroeid in provincies met een lage veebezetting. Relatief veel van deze bedrijven zijn te vinden in de provincies Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe.

Cor Pierik