Vierduizend flitsscheidingen in 2002

In 2002 zijn 38 duizend huwelijken ontbonden door een echtscheiding of flitsscheiding. Dit zijn er net zoveel als in piekjaar 2001. In 2002 zijn 4 duizend huwelijken ontbonden door een flitsscheiding, 3 duizend meer dan in 2001. Het aantal echtscheidingen daalde van 37 duizend in 2001 tot 34 duizend in 2002.

Flitsscheidingen per kwartaal

Flitsscheidingen per kwartaal

Omzetting van huwelijk in partnerschap

Een flitsscheiding is een alternatief voor echtparen die willen scheiden. De mogelijkheid voor een flitsscheiding bestaat sinds 1 april 2001. Deze procedure voor de ontbinding van een huwelijk is eenvoudig. Het huwelijk wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap. Ontbinding hiervan gebeurt vervolgens bij een advocaat of notaris, als beide partners het ten minste eens zijn.

Echtscheidingen en flitsscheidingen

Echtscheidingen en flitsscheidingen

Sterke toename partnerschappen

Het aantal partnerschappen is sinds april 2001 flink toegenomen. In 2002 zijn ruim 8 duizend partnerschappen geregistreerd, 5 duizend meer dan in 2001. Ook in de eerste maanden van 2003 is het aantal registraties toegenomen.

Zestig procent van de ruim 8 duizend partnerschaps-registraties in 2002 zijn omzettingen van een bestaand huwelijk in een partnerschap. Zonder deze omzettingen zou het aantal partnerschapsregistraties 3,5 duizend bedragen.

Partnerschapsregistraties per kwartaal

Partnerschapsregistraties per kwartaal

Snelle ontbinding

De meeste huwelijken die worden omgezet in een partnerschap worden korte tijd na de omzetting gevolgd door een ontbinding. Meer dan de helft van de omzettingen is in de maand daarna ontbonden. Ruim driekwart is binnen drie maanden ontbonden en 90 procent binnen een jaar.

Maarten Alders en Liesbeth Steenhof