Meeste jongeren tevreden over opvoeding

Ruim acht van de tien jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn tevreden over de wijze waarop hun ouders hen opvoeden. Ongeveer 15 procent vindt dat ‘het wel gaat’. Zo’n 2 procent is niet tevreden.

Ook de grote meerderheid van de jongeren die inmiddels het huis uit zijn, kijken met tevredenheid terug op hun opvoeding. Hun mening verschilt niet van die van de thuiswonende jeugd.

Mate waarin jongeren worden vrijgelaten door hun ouders, 2001

Grote vrijheid: zakgeld en keuze tv-programma’s

Jongeren krijgen over het algemeen een grote vrijheid van hun ouders of verzorgers in de besteding van hun zakgeld en het eigen verdiende geld. Ook zijn ze doorgaans vrij in het bepalen van hun dagindeling en de keuze van tv-programma’s. Zo zegt ruim de helft van de jongeren dat ze altijd naar de programma’s op televisie mogen kijken die ze willen zien. Bijna 42 procent mag dit soms.

Bemoeienis ouders

Ouders bemoeien zich wel vaak met het huiswerk van hun kinderen. Bij bijna een kwart van de jongeren gebeurt dat altijd en bij ruim de helft soms. Jongens ondervinden meer bemoeienis dan meisjes.

Strenger worden ouders als het gaat om het volume van de muziek waar de jongeren naar luisteren en het op vakantie gaan. Ruim een kwart mag de muziek nooit hard aanzetten als hij of zij daar zin in heeft en een vakantie zonder ouders of andere volwassenen is veel 12-17-jarigen niet toegestaan; 60 procent van de jongeren mag niet zonder begeleiding op vakantie.

Het strengst zijn ouders als het gaat om het tijdstip waarop de jongeren ’s avonds laat binnen moeten zijn. De ouders van zes van de tien jongeren bepalen dit tijdstip. Slechts 8 procent wordt hierin geheel vrijgelaten. Meer jongens dan meisjes mogen zelf uitmaken hoe laat ze thuiskomen.

Discussieonderwerpen tussen jongeren en hun ouders, 2001

Huiselijke discussies

Sommige onderwerpen kunnen leiden tot huiselijke discussies, zoals het meehelpen in de huishouding. De helft van de jongeren geeft aan dat hierover thuis wel eens wordt gediscussieerd.

Het tijdstip van thuiskomen ’s avonds laat veroorzaakt volgens 47 procent wel eens problemen. Verkering met een vriend of vriendin en politieke en godsdienstige onderwerpen leiden minder tot discussie.

Miriam van Baal