Overheidssaldo eurozone nadert kritische grens

Overheidssaldo eurozone nadert kritische grens

De economische groeivertraging in de eurozone heeft negatieve gevolgen voor de overheidsfinanciën van de landen in het eurogebied. Enkele landen hebben inmiddels met hun overheidstekort het toegestane maximum van 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) overschreden. Voor Nederland komt het overheidstekort in 2004 met 2,4% van het BBP dicht bij de kritische grens.

Overheidssaldo 2002 en 2003

Overheidsschuld daalt niet meer
De gevolgen van de groeivertraging komen ook tot uiting in een stabilisatie van de overheidsschuld. Voor deze schuld, eveneens uitgedrukt in procenten van het BBP, verwacht het Centraal Planbureau voor Nederland dit jaar nog een lichte daling. Voor 2004 wordt een kleine stijging verwacht.

Daarmee komt een eind aan de daling die in 1993 is ingezet. Vanaf toen is de schuld gedaald van 81 naar 53 procent van het BBP in 2002.

Overheidsschuld 2002 en 2003

John Gebraad