Lager opgeleiden vaker arbeidsgehandicapt

Een op de zeven mensen van 15-64 jaar is arbeidsgehandicapt. Lager opgeleiden zijn twee keer zo vaak arbeidsgehandicapt als hoger opgeleiden. Voor lager opgeleiden worden bovendien minder vaak aanpassingen gedaan dan voor hoger opgeleiden.

1,5 miljoen arbeidsgehandicapten

In 2001 was 14 procent van de 15-64 jarigen arbeids-gehandicapt. Lager opgeleiden zijn twee keer zo vaak arbeidsgehandicapt als hoger opgeleiden. Van de lager opgeleiden was 18 procent arbeidsgehandicapt, van de hoger opgeleiden was dit 9 procent.

Aandeel arbeidsgehandicapten, 2001

Lager opgeleiden vaker arbeidsgehandicapt

Dat lager opgeleiden vaker arbeidsgehandicapt zijn komt voornamelijk doordat onder hen veel ouderen voorkomen. Ouderen zijn vaker arbeidsgehandicapt dan jongeren. Ook de bedrijfstakken waarin lager opgeleiden werken zijn van invloed. Ze werken vaker in bedrijfstakken met relatief veel arbeidsgehandicapten, zoals de landbouw en de industrie.

Meubilair en functie het vaakst aangepast

Om arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk in het arbeidsproces te houden kunnen verschillende aanpassingen gedaan worden. Het gaat vooral om het beschikbaar stellen van aangepast meubilair en hulpmiddelen. Ook verandering van de functie of aanpassing van het takenpakket komen veel voor. Van de werkzame arbeidsgehandicapten heeft 28 procent in de afgelopen twaalf maanden een aanpassing gehad.

Minder vaak aanpassingen voor lager opgeleiden

Voor een kwart van de werkzame lager opgeleiden met een arbeidshandicap is in het afgelopen jaar een aanpassing gedaan. Bij de hoger opgeleiden was dat voor bijna eenderde. Voor lager opgeleiden worden dus minder vaak aanpassingen gedaan.

Arbeidsgehandicapten naar aanpassingen in het werk, 2001

Voor hoger opgeleiden andere aanpassingen

Van de hoger opgeleide arbeidsgehandicapten heeft 54 procent aangepast meubilair of hulpmiddelen gekregen. Van de laag opgeleiden kreeg slechts 33 procent ander meubilair of hulpmiddelen. Bij 33 procent van de hoger opgeleide arbeidsgehandicapten is de functie aangepast. Bij de lager opgeleiden is bij 42 procent de functie of het takenpakket aangepast.

Astrid Smits