Economie populair onder niet-westerse allochtonen

In het voltijd hoger onderwijs kiezen niet-westerse allochtonen het meest voor studies in de sector economie. Onder autochtonen en westerse allochtonen trekt economie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) ook de meeste studenten, maar in het wetenschappelijk onderwijs (wo) zijn studies op het gebied van gedrag en maatschappij het populairst.

Helft niet-westerse hbo-studenten doet economie

Bijna 50 procent van de niet-westerse hbo-studenten volgt in studiejaar 2001/’02 een studie in de sector economie. Ook bij de autochtonen en de westerse allochtonen blijkt economie het meest in trek, maar met respectievelijk 34 en 40 procent van de studenten is dat minder dan bij de niet-westerse allochtonen.

Techniek op hbo één na populairst

Voor alle herkomstgroeperingen is techniek na economie de meest gekozen richting. Bijna 20 procent van de studenten doet deze richting, ongeacht herkomst. Autochtonen volgen vaker hbo-onderwijs in de richtingen pedagogiek, gezondheidszorg en landbouw. Westerse allochtonen studeren naar verhouding vaak kunst en niet-westerse allochtonen volgen vaker sociaal-agogisch onderwijs.

Agrarisch onderwijs minst gekozen

Van de niet-westerse allochtonen volgt maar 0,5 procent een agrarische richting in het hbo. Daar tegenover staan de autochtonen, waarvan 3,5 procent agrarisch onderwijs volgt. Voor alle herkomstgroeperingen geldt wel dat dit de minst populaire richting is.

Voltijd hbo-studenten naar sector en herkomst, 2001/’02

Wo: vaak rechten en economie voor niet-westerse allochtonen

In 2001/’02 studeert bijna de helft van alle niet-westerse allochtonen in het voltijd wo rechten of economie. Onder autochtonen is rechten met 12 procent van de studenten juist één van de minder populaire richtingen. Door hen worden studies uit de sector gedrag & maatschappij met 19 procent van de studenten het meest gekozen. Ook techniek is bij deze groep meer in trek dan bij de niet-westerse allochtonen.

Voltijd wo-studenten naar sector en herkomst, 2001/’02

Natuur en landbouw minst gekozen

Alle herkomstgroeperingen kiezen in het wo het minst vaak een studie in de richtingen natuur en landbouw. Gemiddeld studeert maar 8 procent van de wo-studenten in de richting natuur. Nog geen 3 procent van de autochtonen kiest landbouw, terwijl dit onder niet-westerse allochtonen minder dan 1 procent is.

Esther van Kralingen