Na 2010 slaat de vergrijzing toe

Op 1 januari 2003 telde Nederland 16,2 miljoen inwoners. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal dit aantal oplopen tot 17,7 miljoen rond 2040.

Daarna zal de bevolkingstoename omslaan in een bevolkingsafname. De afname zal niet groot zijn. Na 2060 zal het aantal inwoners weer toenemen tot bijna 18 miljoen.

Inwoners van Nederland op 1 januari

Vergrijzing versnelt na 2010

Nederland groeit niet alleen maar wordt ook steeds ouder. Op dit moment is de grijze druk 22 procent. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 22 65-plussers zijn. Vijftig jaar geleden waren dit er nog veertien. Kort na 2010 is een versnelling in de toename van het aantal ouderen te verwachten. Vanaf dat jaar bereiken de eerste babyboomers van de naoorlogse geboortegeneratie de leeftijd van 65 jaar.

Grijze druk

Vergrijzingspiek rond 2040

Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. De grijze druk zal dan 43 procent zijn, bijna het dubbele van nu. Na 2040 neemt de grijze druk af omdat de naoorlogse generatie dan overleden zal zijn. De daling zal echter niet sterk zijn. In de tweede helft van deze eeuw zal de grijze druk ruim 40 procent zijn, bijna tweemaal zo hoog als nu. De vergrijzing is dus structureel.

Groene druk

Groene druk stabiel

Naast ouderen drukken ook de jongste inwoners van Nederland op de lasten van de beroepsbevolking. De laatste tien jaar schommelt het aantal personen jonger dan twintig jaar in de bevolking van 20–64 jaar, de groene druk, rond de 40 procent. Ook de komende decennia zal de groene druk rond dit niveau liggen.

Maarten Alders