Wie zijn de slachtoffers bij branden?

Jaarlijks vallen er om en nabij de 1 400 slachtoffers bij branden. In de periode 1998-2001 waren er 5 500 slachtoffers te betreuren, waaronder bijna 300 doden en 5 200 gewonden.

Merendeel van de slachtoffers zijn mannen

Twee op de drie slachtoffers zijn mannen. In de periode 1998-2001 is het aantal doden onder mannen na een aanvankelijke daling weer gestegen. Bij de gewonden blijft de verdeling tussen mannen en vrouwen redelijk stabiel.

Doden en gewonden naar leeftijd en geslacht, 1998-2001

Doden en gewonden

Bijna de helft van de dodelijke slachtoffers betreft mannen in de leeftijd van 15-60 jaar. Bijna één op de vijf doden is vrouwelijk en in dezelfde leeftijdsgroep. In het totaal aantal doden is het aandeel slachtoffers jonger dan 15 jaar relatief gering: 5 procent jongens en 2 procent meisjes.

Ook bij het aantal gewonden zijn de 15-60-jarige mannen oververtegenwoordigd: meer dan de helft van het aantal gewonden zijn mannen in die leeftijdsgroep. Vrouwen uit die leeftijdsgroep vormen bijna een kwart van de gewonden.

Slachtoffers van brand in gebouwen

Zeven op de tien doden bij woningbrand

Het merendeel van de dodelijke slachtoffers valt bij branden in gebouwen. Vier op de tien doden komen om bij een brand in een eengezinswoning. Bijna een kwart van de doden is omgekomen bij een buitenbrand met name bij branden in personenauto’s.

Bijna negen van de tien gewonden vallen bij binnenbranden. Ruim een kwart van de gewonden in gebouwen komt voor bij brand in een eengezinswoning. De helft van het aantal gewonden bij buitenbranden heeft betrekking op branden in personenauto’s.

Vindplaats slachtoffers

Waar wordt het slachtoffer aangetroffen?

Veel slachtoffers weten de brand te ontvluchten. Eén op de drie slachtoffers is buiten het gebouw aangetroffen en bijna een kwart in de ruimte waar de brand was ontstaan. Bij één op de zeven slachtoffers was sprake van immobiliteit. In ongeveer de helft van deze gevallen is het slachtoffer in de slaap verrast en bij drie op de tien was sprake van een zekere mate van verdoving door het gebruik van alcohol of drugs.

Dick Boer