Nederlander is kwart van de dag productief

De Nederlander van 18-64 jaar houdt zich gemiddeld een kwart van de dag bezig met productieve activiteiten. De helft van zijn tijd besteedt hij of zij aan niet-productieve ctiviteiten. Bijna een kwart van de tijd die per etmaal beschikbaar is, blijft over voor vrije tijd.

Besteding van de totale tijd per etmaal in uren/dag (18-64-jarigen), 2001

Werk

Het al dan niet hebben van werk en kinderen speelt bij de dagelijkse verdeling van de productieve tijd een belangrijke rol. Zo besteedt een man zonder kinderen met een betaalde baan van meer dan twaalf uur per week, ruim driekwart van zijn productieve uren aan die baan. Bij vrouwen in gelijke positie is dat minder. Bij hen is dat bijna tweederde.

Kinderen

Wanneer er kinderen zijn, wordt minder tijd besteed aan betaald werk. Mannen met kinderen besteden 70 procent van hun productieve uren aan betaald werk. Zo’n 10 procent spenderen zij aan de verzorging van anderen. Vrouwen met een baan en kinderen, besteden ruim 40 procent van hun productieve tijd aan hun betaalde baan. Zij brengen bijna eenvijfde van hun productieve uren door met de verzorging van anderen.

Besteding van de totale productieve tijd (18-64-jarigen), 2001

Huishouden

Niet-werkenden besteden het grootste deel van hun productieve tijd aan huishoudelijke werkzaamheden en boodschappen doen. Bij vrouwen is dit deel beduidend groter dan bij mannen. Ook spenderen niet-werkenden relatief veel tijd aan het bereiden van eten. De aanwezigheid van kinderen maakt hierbij weinig verschil.

Henk Hendriks