Liefde kent geen grenzen

In 2001 haalden ruim 20 duizend personen hun partner uit het buitenland om te trouwen of samen te wonen. Van deze 20 duizend waren er bijna 7 duizend autochtoon. Ongeveer 11 duizend allochtonen van de eerste generatie en 2,5 duizend allochtonen van de tweede generatie lieten hun partner uit het buitenland overkomen.

Tweede generatie Turken kiezen voor Turkse partner

Ongeveer tweederde van de gezinsvormende immigranten is afkomstig uit niet-westerse landen, bijvoorbeeld uit Turkije en Marokko.

Gezinsvormende immigratie van niet-Nederlanders naar geboorteland, 2001

De meerderheid van de Turken en Marokkanen die hun partner laten overkomen behoort tot de eerste generatie. Het huwbare deel van de tweede generatie groeit echter sterk. Om die reden voegen steeds vaker gezinsvormers uit Turkije en Marokko zich bij personen van de tweede generatie. In 2001 haalden 1,2 duizend Turken van de tweede generatie hun partner uit het buitenland. In 1995 was dit aantal kleiner dan 300.

De meeste Turken en Marokkanen trouwen nog altijd met iemand uit de eigen herkomstgroep. Zeven van de tien Turken van de tweede generatie kiezen voor een eerste generatie Turkse partner. Twee van de tien trouwen met een Turkse partner van de tweede generatie en slechts een van de tien met een autochtoon. Voor de Marokkanen gelden vergelijkbare cijfers.

EU-immigranten vormen vaak gezin met autochtoon

In 2001 vestigden zich achthonderd gezinsvormende immigranten uit EU- en EFTA-landen bij een autochtone partner. Circa 450 vormden een gezin met een allochtone partner van de eerste generatie en circa honderd gezinsvormers voegden zich bij een allochtoon van de tweede generatie.

Gezinsvormende immigranten naar geboorteland versus herkomstgroepering van de partner die in Nederland woont, 2001

Poolse en Russische bruiden

Het zijn vooral autochtonen die Poolse en Russische bruiden laten overkomen. Tweederde van de gezinsvormers uit de voormalige Sovjet-Unie en Polen trouwen of wonen samen met een autochtoon. Gezinsvormers uit Polen en de voormalige Sovjet-Unie zijn voor het grootste deel vrouwen.

Han Nicolaas en Arno Sprangers