Landbouwexport in 2002 minder hard gegroeid

In 2002 lag de exportwaarde ruim 30 miljard euro hoger dan de importwaarde. Daardoor is het overschot op de nationale handelsbalans voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen. Sinds 1999 is het handelsoverschot met 20 miljard euro gestegen. In dezelfde periode nam het overschot op de handelsbalans van landbouwproducten met ruim 2 miljard euro toe.

Exportwaarde goederen en landbouwexport

Exportwaarde goederen en landbouwproducten

De exportwaarde van landbouwproducten is sinds 1996 ieder jaar toegenomen. In de periode 1996-2002 bedroeg de groei bijna 4 procent per jaar. Maar deze toename is geringer dan de toename van de waarde van totale goederenexport. Gemiddeld nam de totale exportwaarde met bijna 8 procent per jaar toe (1996–2002).

Totaal handelsoverschot en handelsoverschot landbouw

Aandeel landbouw in handelsoverschot neemt af

Het landbouwaandeel in de buitenlandse goederenstroom mag dan minder groot zijn geworden, de export van landbouwproducten is nog steeds voor een belangrijk deel bepalend voor de omvang van het handelsoverschot.

Handelsbalans goederen en landbouwproducten

Het handelsoverschot van landbouwproducten is sinds 1996 licht toegenomen, vooral dankzij de exportgroei van tuinbouwproducten. Tussen 1996 en 2002 is de export van tuinbouwproducten met bijna 2 miljard euro gegroeid.

Wiel Packbier en Cor Pierik