Huismus in de nesten

Het aantal huismussen in de steden en dorpen is de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd.

Weinig braakland en stadsrenovatie

De afname van met onkruid begroeide braaklandjes is één van de oorzaken. Op deze terreinen komen insecten voor die de mussen nodig hebben voor hun jongen. Vooral in binnensteden is weinig braakland over. Bij stadsontwikkeling wordt de afstand van de binnensteden tot zulke terreinen aan de rand van de steden bovendien steeds groter.

Mogelijk speelt ook stadsrenovatie een rol. In de nieuwe daken wordt het moeilijker om nesten te maken; ook in nieuwbouwwijken is vaak veel minder nestgelegenheid.

Huismus en pimpelmees in de stad (1980=100)

Voedselaanbod vermindert

Luchtvervuiling, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw spelen de mus ook parten, want hierdoor verdwijnen de insecten waarmee de jonge mussen worden gevoerd. Door de verplichting in veel steden om het groenafval in gesloten GFT-bakken te verzamelen, vermindert het voedselaanbod. Ten slotte vallen veel huismussen ten prooi aan huiskatten en sperwers.

Meer vogels in stadsparken

In oudere stadsparken komen overigens steeds meer vogels voor. Een soort die het goed doet in de stad is de pimpelmees. Dat komt onder meer door het ouder worden van de bomen in stadsbossen, waardoor meer nestgelegenheid voorhanden komt.

Lodewijk van Duuren