Het resultaat van gemeenteraadsverkiezingen

Bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen behaalden de lokale onafhankelijke groeperingen één op de vier geldige stemmen. De lokale onafhankelijke groeperingen - waaronder de ''Leefbare' partijen - zijn daarmee in de gemeentelijke politiek groter dan elke andere partij. Vooral in Noord-Brabant en Limburg is de aanhang van lokale partijen groot.

Gekozen raadsleden

Eén op de vijf stemmen werd op het CDA uitgebracht. In de provincie Overijssel is het percentage CDA-stemmers het grootst; in Noord-Holland het laagst. De aanhang van de PvdA komt uit op 15,8 procent, de VVD op 15,6. De PvdA is het sterkst vertegenwoordigd in de provincie Groningen en het minst in Noord-Brabant en Limburg. De VVD-aanhang is relatief groot in Noord-Holland en relatief klein in Limburg.

Benoemde wethouders

Gemeenteraadsleden en wethouders

Op 1 januari 2003 waren er 9 889 gemeenteraadsleden. Bijna een kwart van hen is vrouw. De ‘Leefbare’ partijen haalden 334 raadsleden ofwel 3,4 procent van het totale aantal raadsleden in Nederland.

Het CDA heeft bij de collegeonderhandelingen de meeste wethoudersposten in de wacht gesleept, ondanks het feit dat de lokale onafhankelijke groeperingen het CDA voorbij stevenden in aantal raadsleden.

In de 489 gemeenten die Nederland op 1 januari 2003 telde zijn er 1679 wethouders benoemd. Slechts 16 procent van hen is vrouw. Het CDA bemachtigde met 30 procent de meeste posten, gevolgd door de lokale onafhankelijke groeperingen met 23, de PvdA met 18 en de VVD met 16 procent. De leefbare partijen binnen de lokale onafhankelijke groeperingen waren goed voor 34 wethouders ofwel 2 procent van het totale aantal wethouders.

Burgemeesters, naar partijachtergrond

Burgemeesters

Van de 489 burgemeesters op 1 januari 2003 was bijna 40 procent van CDA-huize. De PvdA komt uit op 30, tegen ruim 20 procent voor de VVD. De lokale onafhankelijke groeperingen leveren in slechts twee gemeenten de burgemeester.

Landelijke gezien is een op de vijf burgemeesters van het vrouwelijk geslacht. Het procentuele aandeel vrouwelijke burgemeesters is bij het CDA slechts 12. Voor de PvdA en de VVD is dat ongeveer tweemaal zo hoog.

Ron Tas