Breedbeeld tv en dvd-speler in opkomst

Beeld- en geluidsapparaten zijn de laatste jaren flink in prijs gedaald. Daardoor zijn videorecorder, cd-speler en pc nagenoeg gemeengoed geworden. Van de modernere apparaten komen breedbeeldtelevisie en dvd-speler het vaakst voor.

Een op de zeven huishoudens heeft breedbeeld tv

In vrijwel alle huishoudens komt tegenwoordig een kleurentelevisie voor. In 2001 was dit in 14 procent van de huishoudens een breedbeeldtelevisie. Vooral de huishoudens zonder kinderen bezitten naar verhouding vaak een breedbeeld tv.

Bezit moderne beeld- en geluidsapparaten, 2001

Van videorecorder naar dvd-speler

De dvd-speler wordt gezien als de opvolger van de videorecorder, die in 2001 in acht van de tien huishoudens voorhanden was. In dat jaar kwam de dvd-speler bij 13 procent van de huishoudens voor. Als er kinderen in het huishouden voorkomen, was er relatief vaak een dvd-speler. Voor mini-disc en en mp3-speler lag het bezit met respectievelijk 9 en 3 procent van de huishoudens lager.

Cd-speler en personal computer in korte tijd algemeen

In 2001 hadden negen van de tien huishoudens een cd-speler. In 1991 was dit nog maar twee op de tien. Het bezit van de duurdere personal computer nam in deze periode iets minder snel toe, maar toch hadden in 2001 bijna zeven van de tien huishoudens een pc. Dat is drie keer zo veel als tien jaar eerder. Van de huishoudens zonder pc wil ruim driekwart dit apparaat niet. Dit zijn overwegend huishoudens van ouderen.

Ontwikkeling in bezit enkele beeld- en geluidsapparaten

Kwart huishoudens bezit videocamera

Het bezit van een videocamera kende een rustiger ontwikkeling. In 2001 beschikte 24 procent van de huishoudens over een videocamera. Tien jaar eerder was dat nog 7 procent. Vooral paren met kinderen gingen in deze periode vaker over tot de aanschaf van een videocamera.

Prijsindices van beeld- en geluidsapparaten

Prijs van beeld- en geluidsapparatuur gedaald

De prijs van beeld- en geluidsapparatuur is sinds 1990 flink gedaald. In de periode 1990-2001 nam de prijs van gegevensverwerkende apparatuur zoals de pc met tweederde af. Voor televisie en videorecorders halveerde de prijs.

Ger Linden