Afzetprijzen industrie verder gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in februari 2003 met 1,6 procent gestegen ten opzichte van de vorige maand. De prijsstijging is de grootste sinds september 2000.

De geëxporteerde goederen namen sterker in prijs toe (+2,0 procent) dan de goederen die zijn afgezet op de binnenlandse markt (+0,9 procent).

De prijsontwikkeling in de aardolie-industrie heeft een grote invloed op de stijging van de afzetprijzen. Als deze prijsontwikkeling buiten beschouwing wordt gelaten, resteert in februari een prijsstijging van 0,4 procent voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse afzet.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaande maand

Verbruiksprijzen stijgen eveneens

De verbruikte grondstoffen en halffabrikaten zijn in februari 1,1 procent duurder geworden ten opzichte van januari. De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die in Nederland zijn voortgebracht lagen in februari 0,7 procent hoger dan in januari. De prijzen van geïmporteerde verbruiksgoederen zijn met 1,4 procent toegenomen.

Producentenprijzen vergeleken met voorgaand jaar

Verbruiksprijzen meer gestegen dan afzetprijzen

Door de stijging van de afzetprijzen in februari ligt het prijsniveau 7,3 procent hoger dan in februari 2002.

Hierdoor kwam het niveau van de afzetprijzen voor het eerst uit boven dat van oktober 2000.
Op jaarbasis stegen de verbruiksprijzen in februari sterker dan de afzetprijzen. Het prijsniveau van de verbruiksgoederen komt in februari 9,5 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Corien Ooms