Wie doen er aan e-shoppen?

Of mensen elektronisch winkelen hangt vooral samen met leeftijd, geslacht en inkomen. Er wordt in huishoudens met een hoog inkomen en een jonge mannelijke kostwinner het meest melding gemaakt van elektronisch winkelen. Deze kenmerken zijn het meest bepalend voor het e-shoppen van mensen met internettoegang.

Elektronisch winkelen internetbezitters naar leeftijd hoofdkostwinner, 2001

Opleiding belangrijk voor pc-bezit en internettoegang

Het al dan niet aanwezig zijn van een pc hangt vooral af van het opleidingsniveau van de kostwinner. De aanwezigheid van kinderen vergroot de kans op pc-bezit. Ook voor internettoegang van pc-bezitters is het opleidingsniveau van de kostwinner sterk bepalend.

E-shoppen: vaak jongere mannen

De kans dat huishoudens met internettoegang elektronisch gewinkeld hebben, is het grootst wanneer de kostwinner een man is van 25 tot en met 34 jaar. Van de huishoudens met een kostwinner van 25-34 jaar deed in 2001 meer dan een kwart aan e-shoppen. Elektronisch winkelen komt minder vaak voor naarmate de leeftijd van de kostwinner hoger ligt.

Elektronisch winkelen internetbezitters naar hoogte huishoudensinkomen, 2001

Invloed van huishoudinkomen

Hoe hoger het inkomen van het huishouden, hoe vaker er aan elektronisch winkelen gedaan is. Bij internetgebruikers in de drie hoogste inkomensgroepen lag het aandeel dat aan e-shoppen gedaan had boven de 20 procent.

Belemmeringen in het elektronisch winkelen

Belemmeringen voor e-shoppen

Naast opleiding en leeftijd zijn er andere verklaringen waarom sommige mensen wel elektronisch winkelen en anderen niet. Een grote groep internetgebruikers geeft bijvoorbeeld aan geen behoefte te voelen aan e-shoppen. Andere veelgenoemde belemmeringen zijn onveiligheid en een gebrek aan vertrouwen.

Vincent Fructuoso van der Veen