Een op de tien niet-westerse allochtonen werkloos

In 2002 is de werkloosheid zowel onder autochtonen als onder allochtonen gestegen. Een op de tien niet-westerse allochtonen is werkloos. Net als in 2001 zijn niet-westerse allochtonen drie maal zo vaak werkloos als autochtonen.

Werkloosheid van 15-64 jarigen naar herkomst

Werkloosheid stijgt bij autochtonen en allochtonen

Zowel onder autochtonen als allochtonen was de werkloosheid in 2002 hoger dan in 2001. Onder niet-westerse allochtonen groeide de werkloosheid van 9 naar 10 procent. Onder autochtonen steeg zij met een half procentpunt tot ruim 3 procent. Dit betekent dat net als in 2001 niet-westerse allochtonen in 2002 ruim drie maal zo vaak werkloos zijn.

Daling werkloosheid niet-westerse allochtonen voorbij

Vanaf midden jaren negentig daalde de werkloosheid. Vooral onder niet-westerse allochtonen is de werkloosheid vrij fors gedaald. Was in 1996 nog ruim 20 procent werkloos, in 2001 was dit slechts 9 procent. In 2002 zitten zij weer op het niveau van 2000. Daarmee is een eind gekomen aan de dalende trend van de werkloosheid onder allochtonen.

Werkloosheid niet-westerse allochtonen van 15-64 jaar

Verschillen in werkloosheid minder groot

De werkloosheid onder de verschillende groepen niet-westerse allochtonen ligt in 2002 dichter bij elkaar dan in 2001. De werkloosheid onder Marokkanen, de groep met voorheen de meeste werklozen, is niet gestegen. De werkloosheid onder Surinamers, de groep met voorheen de minste werklozen, is wel gestegen.

Werkloosheid van 15-64 jarigen naar herkomst en geslacht, 2002

Niet-westerse mannen en vrouwen even vaak werkloos

De werkloosheid is onder mannen lager dan onder vrouwen. Voor autochtonen geldt dat vrouwen anderhalf keer zo vaak werkloos zijn als mannen. Bij niet-westerse allochtonen daarentegen is de werkloosheid onder mannen en vrouwen gelijk. Zowel onder niet-westerse mannen als onder niet-westerse vrouwen was in 2002 een op de tien werkloos.

Ingrid Beckers