Asielverzoeken: in Nederland veel minder, in EU stabiel

Het aantal asielzoekers in de landen van de Europese Unie bedroeg in 2002 ongeveer 380 duizend, een lichte afname ten opzichte van 2001. Nederland telde vorig jaar 19 duizend nieuwe asielzoekers, een daling van 40 procent.

Asielverzoeken in de Europese Unie

Asielverzoeken in EU in periode 1999-2002 stabiel

Begin jaren negentig steeg het aantal asielverzoeken in de EU sterk tot bijna 700 duizend. Daarna liep het terug tot minder dan een kwart miljoen in 1996. Sinds 1999 is het aantal ingediende verzoeken in de EU redelijk stabiel op een niveau tussen de 380 en 390 duizend per jaar.

Verandering aantal asielverzoeken in de EU, 2001-2002

Verschuivingen binnen de EU in 2002

Binnen de EU vonden in 2002 wel verschuivingen in het aantal asielverzoeken plaats. Het Verenigd Koninkrijk zag het aantal verzoeken met 18 duizend toenemen tot 110 duizend. Ook in Zweden en Oostenrijk nam het aantal asielverzoeken in 2002 fors toe. In Nederland was sprake van een forse daling, net als in onze buurlanden België en Duitsland.

Nederland: afname door nieuwe Vreemdelingenwet

De daling van het aantal verzoeken in Nederland, die na de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001 zichtbaar werd, heeft zich in 2002 versterkt voortgezet. Er werden 19 duizend asielverzoeken ingediend. Een jaar eerder waren dit er nog 33 duizend. Ook in Denemarken had het aanscherpen van het toelatingsbeleid effect: daar halveerde het aantal asielverzoeken.

Oostenrijk en Zweden relatief de meeste asielverzoeken

Ten opzichte van het inwonertal had Oostenrijk in 2002 het grootste aantal asielzoekers: 4,4 per duizend inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Zweden en Ierland met respectievelijk 3,7 en 3,1. In Zuid-Europese landen als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland is het aantal asielzoekers relatief laag.

Asielverzoeken in de EU per duizend inwoners, 2002

Meeste asielzoekers in de EU uit Irak

Net als in 2001 was Irak in 2002 het belangrijkste herkomstland van asielzoekers. In de eerste drie kwartalen van 2002 vroegen 36 duizend Irakezen asiel aan in een van de EU-landen, 7 duizend meer dan in dezelfde periode van 2001. Van hen vroeg 30 procent asiel aan in het Verenigd Koninkrijk. Ook uit voormalig Joegoslavië komen nog steeds veel asielzoekers. Zij gaan naar verhouding vaak naar Duitsland of Zweden.

Han Nicolaas