Waar komen de buitenlandse partners vandaan?

In 2001 zijn ruim 20 duizend niet-Nederlanders naar Nederland geïmmigreerd om te gaan samenwonen of trouwen met iemand die reeds in Nederland woont. Bij deze partners van zowel allochtonen als autochtonen ging het in totaal om 5,7 duizend mannen en 14,7 duizend vrouwen. Waar komen die partners vandaan?

Gezinsvormende immigratie van Niet-Nederlanders naar geboorteland, 2001

Grootste groep: Turkse en Marokkaanse partners

De grootste groep huwelijksmigranten wordt gevormd door Turkse en Marokkaanse bruiden en bruidegoms. Ruim 6 duizend van hen hebben zich in 2001 bij in Nederland wonende Turken en Marokkanen gevoegd. Dat komt neer op circa dertig procent van alle immigrerende buitenlandse huwelijkspartners. Suriname staat op de derde plaats voor wat betreft herkomstland van aantallen immigrerende partners.

Gezinsvormende immigratie van niet-Nederlanders naar geboorteland en geslacht

Bruiden van Nederlandse mannen

Na de val het IJzeren Gordijn komen er meer partners uit de voormalige Sovjet-Unie dan uit de VS. Bij de immigratie vanuit de voormalige Sovjet-Unie (986 partners) en Polen (646) gaat het vrijwel altijd om een bruid die zich voegt bij een autochtone man.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor bruiden uit Thailand, de Filippijnen en Colombia, landen die bekend staan als herkomstland voor bruiden van Nederlandse mannen. In 2001 ging het om 608 partners vanuit Thailand, 236 uit de Filippijnen en 188 uit Colombia.

Relatief weinig partners uit buurlanden

Relatief weinig partners uit de West-Europese landen komen naar Nederland voor een huwelijk of om samen te gaan wonen. Er kwamen in 2001 meer huwelijkspartners uit landen als Iran, Irak, Pakistan of Sri Lanka. Uit deze landen zijn in de afgelopen jaren veel vluchtelingen naar Nederland gekomen die blijkbaar later met een partner uit hun herkomstland zijn getrouwd.

Jan Latten en Han Nicolaas